Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2019-0212
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0748, CVE-2019-0778, CVE-2019-0798
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190312
Toepassing   : Microsoft Office
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office, Skype
  for Business en Microsoft Sharepoint. Deze kwetsbaarheden kunnen
  mogelijk leiden tot het uitvoeren van willekeurige code of het
  uitvoeren van een cross-site-scripting-aanval. Om de kwetsbaarheid,
  die het uitvoeren van willekeurige code betreft, te misbruiken dient
  een kwaadwillende de gebruiker te verleiden om een malafide link te
  openen.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Skype for Business:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0798 | onb. | Cross-Site Scripting (XSS)     |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0748 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0778 | onb. | Cross-Site Scripting (XSS)     |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIgCNX+MTEyIH2VcAQpbnQv/ZnCRMSObYzyWAWjYO4c4QytB29Mpu7fQ
BE/eDCLScZDjo5kYi7YlJPk93uXl22jhSEUt3izxPt9GpEGo+87BKAyUi8iXeB/I
R5dRDmDW4qe/bHMamvjdGqHh+GQFTruLme62is/+3nZ21Guqf9bJLKDcozxGa6Q+
fyHLegZuFeILO8MVbu7+KohW88TpvHd+sTws2e4G6c+hFHKU4/UVhPsxmk5fMFS2
9AH1j3DzM7civZvUrlhukk9zbwlGmB6YixjwIPmCTeIOX1AgerY6ED9tTgqxGKix
mZ8gqRi9ZC16d2RqmLBGO7vxzK+SN3E6TqI2YqySd5U0WPd3epy7bkt9F+5kTjfH
xLKI63OIMB35R05aI70DwivNwceOUyiSHPdaZd1AyUu1HU00z10qGXL9xa73zwR8
EoDSK2UJ8etTX6/apIKoVxTb77m1sfZ1eQh2Cs0okA7PvvBAyaTFwaSnPfFzW1gA
Io8NvE5cqlRWqHTkCxPECWjt1E9QoZ9c
=U4s5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig