Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2019-0213
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0592, CVE-2019-0609, CVE-2019-0611,
         CVE-2019-0612, CVE-2019-0639, CVE-2019-0665,
         CVE-2019-0666, CVE-2019-0667, CVE-2019-0678,
         CVE-2019-0680, CVE-2019-0746, CVE-2019-0761,
         CVE-2019-0762, CVE-2019-0763, CVE-2019-0768,
         CVE-2019-0769, CVE-2019-0770, CVE-2019-0771,
         CVE-2019-0773, CVE-2019-0779, CVE-2019-0780,
         CVE-2019-0783
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190312
Toepassing   : Microsoft Edge
         Microsoft Internet Explorer
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft Scripting
  Engine, Internet Explorer en Edge. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om
  verhoogde rechten te verschaffen op het kwetsbare systeem of om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Browsers:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0762 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-0780 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0609 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0611 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0639 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0746 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0769 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0770 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0771 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0773 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0783 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0592 | 4,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0665 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0666 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0667 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0680 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Edge:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0612 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-0678 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0779 | 4,20 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Internet Explorer:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0761 | onb. | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-0763 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0768 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIgCQH+MTEyIH2VcAQquqgwAkF26L4zNvTRibiT5h/FDRG7HAAoCMCeq
JJGJpj7KS/aPRXA2GLtpfVYSlNdNIevjbUJN9oEDJ2gsHK7nP0b2Tj8NwJ1NacKF
mwGPdRjumBfinw0xAptkjsLbmvE1Pj59+VHPkQK+QlyhyDwo29iyHt+cs5uhQXQi
ABLdoeEEnRSwbbDIHebznWgResZsfHNqe7axbiXmvFgFsMTL7qnX6mTSl81a4WpR
SPUABjClftCq1wqpaFn0Pwm3P0C5WsQwCBEz+Z2ZuI4D0TY2HO67W+o79Li9u2BX
iKnTj1qopTFEFYQR+Nm2dfkPJR3UfRarPX09z7wjgdGTw6AZ/j3VXfy2Hwf3iO6m
vm8qziAsrP/UTQaTWPc8Z5g7yp1e30+/qAg+RNx92UGQru6U8sSKW8lc8IoJqhIJ
YbO76Ioa0GOfTzuxt33jVxfuHn1OuwzduB8qMS7oJIKrYCd7Q3B3xacXoOnEIXtY
iE5K8xkgZEmwNHYvu5JmNfHSblWY8TrL
=+1oI
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig