Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2019-0214
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0592, CVE-2019-0609, CVE-2019-0611,
         CVE-2019-0639, CVE-2019-0746, CVE-2019-0757,
         CVE-2019-0769, CVE-2019-0771, CVE-2019-0773,
         CVE-2019-0777, CVE-2019-0809
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190312
Toepassing   : Microsoft .NET Framework
         Microsoft ASP.NET
         Microsoft Visual Studio
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden in Team Foundation Server, NuGet,
  Microsoft Scripting Engine en Visual Studio verholpen. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een
  gebruiker, voor het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens,
  voor het manipuleren van gegevens of voor het veroorzaken van een
  Cross-Site Scripting (XSS)-aanval.

  De details van de kwetsbaarheden met kenmerken CVE-2019-0757 en
  CVE-2019-0809 zijn publiekelijk bekend gemaakt.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Team Foundation Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0777 | onb. | Spoofing              |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  NuGet:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0757 | onb. | Manipulatie van gegevens      |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0609 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0611 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0639 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0746 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0769 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0771 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0773 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0592 | 4,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Visual Studio:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0809 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIgCUn+MTEyIH2VcAQoePgv/QGtpRXM4Pq8S6bvbI0jUSR26WO96oozl
DeiEfm3GTz9nd7e4xpSCQtmLb3GIiI5cTWVYiMxrljdY5466+D/mOshsFcfCSchu
wDgzoopWhry7PQXpMuRlkJLS1f06mVUQ2Dla+EZFTA1mdNTJs1tk34aYQMeUHnyd
yYAgLe/btK94bnlHlWOx9l6omSPO6yet4OfIXw6FC3tVodSW5pEoVbjpxCX3zjW9
Wcds+nodMOwAV03SolXs9OqnHNa+BeQbVVHk6DGxCFxgooQBJaghU+IYh4+IsBqF
4QmK2ZJD6y1BP4RhDSxi+HxgKLxk3hgxP3gvfWkpGLyzo2Vp0B0AoKTCUbyTwB1Q
jVbmuA1pYp85BfqZzabaa1dhkMIBCcgR5nQFnRjMtpx43gmPuQZ0h8CwSyJDjXVe
g+dlVoAsXi4LFIg/88lo39wwlkdoeA0EtUQ+A4RkvuFruqbvwJdCSvRELhasWeFW
43bumD+a4kVLWKPwFOOBI5abfiZVJtqL
=r+Ml
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig