Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0215
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7094, CVE-2019-7095
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190312
Toepassing   : Adobe Digital Editions
         Adobe Photoshop
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in verscheidene Adobe
  producten. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van
  de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht voor Photoshop en Digital Editions.
  Meer informatie vindt u in de beveiligingsadviezen van Adobe:

  https://helpx.adobe.com/security/products/Digital-Editions
   /apsb19-16.html

  https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb19-15.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIgCZH+MTEyIH2VcAQodeQv9GFxMaWQPQVdXWBTM9+7YsuF/syd9Fa3J
iR4u6jqQuHneonyKzCqLkRpThUSWncWPL1GeSyhAkuANEsIm1fQfxPlJ74ISF5+N
6fmWoGdggh4BLLBJ8osz0zJ66pvLsgVhRT7w11J7n3vXzWh12EaUOI27yfeYzLn8
L7KXDWqP2VATPwC0WThH5r/DZRwLEYSCnE0jRzPCXfMMRUKFIepLU5U+VLPluGTx
NQtpO6hHIKDiTIFHiMTj0NZK/xnHd1Ty26TSeypOXBEc2XLcH8EmkKHqPpiQFWPg
+x2zZvSvzhAzptuLvho8bGAwijzF1Jxq2S8WDElqSMh1nUJU6m4p+eCrNa/r82in
UbeBCOtSd/ZNnfnHr8seQKkVRx1EAj43Ni/+KgGjLZoeBlfTLq6sBeOicuF5BBj+
vCWlLJBmXCKy6xxeW0ZV2URaKQClOuk7BIqN/HU6jkHx0BDLu3DONEBEIMc8zFQx
5qBP0pJbue81drD1aZXuA6hU2vtXLwxN
=RzrI
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig