Kwetsbaarheid verholpen in IBM Websphere Application Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM Websphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0216
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1902
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20190313
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : 7.0, 8.0, 8.5, 9.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in WebSphere
  Application Server te verhelpen. De kwetsbaarheid stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat gespoofde aanvallen uit te
  voeren.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10795115

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIjLLX+MTEyIH2VcAQp2tQv9FzPTL8LLGisWn45P3jqP/Y2OSIPpjVYV
SdO1tNXqS/gEHLBTuRU8UqVwwc8afQJXCvDw9vxsODy37zMTy64P18Hde8cMR+uA
IrpGLMRscOp/E9eef8MP9Z//tMgVbPNMi3DGA7NnfL1M/MG+EcD2x7yy0RJ09Emd
0y+suyUQb2NdvXiiOxF/QOWM8KQZ3YPr7FS6ZWHg7iwb/zG8LII97nECocnyt0la
17R94eVKrtIiZ0Oxb/fpdxKXKDGxuKntrtK6R8H4KgYrziXREC42/TCk9mosOcb5
Cu3ftO3plfNHPSsiExl8rUOywN4IrvAyxS3OPA56s8TN7eIxQDHg6NuQD0GslNYq
JjnLzMEZh1nl3Zsc4Oe435zZevT5oN2QEuwwZDvWfz94K8JYSNv6z5+t+1omKU47
yUW/ois5FOsABSxAUgGIqoGuw2+BAJt6Byh5GPEB6RffNriKSwly/TaEi038oRz3
GFV0bxLskUHoToQkOOy75ut+/zpcjLP0
=CsCQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig