Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PHP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2019-0217
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9637, CVE-2019-9638, CVE-2019-9639,
         CVE-2019-9640, CVE-2019-9641
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190313
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : 7.0
Platform(s)   : Debian Linux

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in de afhandeling van PHP
  exif-tags. Hierdoor is het mogelijk om de kwetsbaarheid te
  misbruiken door een malafide afbeelding te uploaden naar de
  PHP-applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Debian heeft updates van php7.0 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4403

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIj2in+MTEyIH2VcAQoCegv+KnER8ZM44MOIRZryy6hMngfFx+Bjq+aD
qOQX75tGJep/6YUKkTEdSSWbjNJfcdiYHhgSbzXrKTfHJCpZZIvMHjURA8K3QvXu
Rzv4YH22yB9ZgeoLDiiqkmZCxjig0PuVyLLSxC/yEoNzk4DrGhSBiXgsIEmtI/iU
w6ReZ7C4nXiRXEJF1jemYy3yNXbcoZNsEUcpOqFjSZHOUR2tpb9WICvHYgqJfL7c
w6zp6RL86rkeOGcwdByEGhVdXRIDRJbJ0xN8Hppozgh+Df3cCakk3DuW1Lh5UYVh
bhlqrOH6J/wuMudv9z1LgY+MEh1uvXwbA/YByTErf4TSSrUPzXgn8RKeoHjVzQAC
kdhWuRb09Nb2i5A2WE3BY3EwzT+rNr5IKWkWwIi+7Ux9YqQl6nxvfHwSG+yFdrQE
nI6MLDE5J+6h00C+zfrR5NpEda042+26P5ovlQLqkvIdAtScpVDzbZYX6QUZZuL4
BPZ+ari7IrgFMJEQZT6CYIeQN//2NRiW
=7IY1
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig