Kwetsbaarheid ontdekt in WordPress

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in WordPress
Advisory ID   : NCSC-2019-0218
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190314
Toepassing   : WordPress
Versie(s)    : 3.9 t/m 5.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Wordpress hebben een XSS kwetsbaarheid
  verholpen in WordPress versies 3.9 tot en met 5.1. Bij een standaard
  configuratie van WordPress is het mogelijk om comments te plaatsen.
  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om een comment met
  malafide code te plaatsen. Een dergelijke aanval kan leiden tot de
  uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  WordPress heeft een update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Voor websites waarop de automatische update staat
  ingeschakeld, wordt deze automatisch geïnstalleerd. Meer informatie
  over de update en de beschikbaarheid ervan is te vinden op de
  volgende pagina:

  https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9230

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIoxA3+MTEyIH2VcAQqlRwv/SI5chFQABOfjQ76gPWAnlG3KZ4w7hgAe
UOs375xnp6OqmIiFPlZffkrN6x9TRDEoCGK5zJZuiVICOAu/dW/67t+4Zi1nh6fD
QvdUnC8oAA7vb20bIczfVOrolPQqJi/P7L0Kbi/TK3aXdj8Hy/suBfuC3gE8yC8S
kmH7zC9K99L8pgJegw7kdawDHXJHq+CYOg4F6lcvjWaaTznbPUdkUGLUDMvbT04s
qNORaTcRMIGUDEy+kpXfHKuDeyqW6+K4PyB5A44GeihnaYbwRYbgInD24x0/att4
tW0bPF4zie0fqYeuKt+PXeGx6/sITLtA3KYFjgxKbYn1FIwycTXDyjy/Qr0kp0UV
sHA1xjN4U1badGIAYI14HSMCgoEWclF55ZqGFfZfXUP8JxkSnpgZgBKKBK/x2OF+
hFv3//KgiCuEzfzJYmnWu/N6sbz7CLCi1zVGqWRyD9Jj/Qgzr4WNf5oQq7m41dcy
VmHViMGEDMUhOqWJgg9mQf0MH8l4WgkN
=jqsS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig