Kwetsbaarheid verholpen in IBM DB2

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM DB2
Advisory ID   : NCSC-2019-0219
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4094
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190314
Toepassing   : IBM DB2
Versie(s)    : V9.7
         V10.1
         V10.5
         V11.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van IBM Db2 hebben een update uitgebracht om een
  kwetsbaarheid te verhelpen in Db2. De kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende in staat om een gebruiker met beperkte rechten
  malafide libraries te importeren vanuit niet vertrouwde
  bestandslocaties.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  DB2. Voor meer informatie, zie:
  [0] https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10875860

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIo3Y3+MTEyIH2VcAQqb3AwAgeSlBH85K6S6jcGzycPb5C78d+GiYUJ/
H/Tfvl0f4G0+KpNZQm/tZE6MW28ddx1LAOEgxoFkJ8jn7CUWJityswpfjZvyELWT
HF7lfIbeaxqZ12S+jVWs4wVXlS2fg+Vo8ZURopNJox+BljT9yfePw3rK2ahoPIap
nd453XTlROU8+acb5d6T9nw8FWlX3BxumXJPbzGVyPePsNFVGBbs1MipBj8/R+M2
wnXjkgiRdicDgr6MOLFRZVbW0bLw6AV7ATd3sFwNbqS3ho3FB3wJlwUUCqDXXyeM
BaUCbHjuivUsql+3A71IRrlY996iEeE7uoUfK9WCciNlynQF4psQ3CoTgMoay0Ux
kFSGmC/CHnrMdSN2cq0rJBThmxPsfMKxTTei1hSjzEKOIzKH91WnjCJUQbFwN4TA
X7eZb+HWeqRP5avyHAxZAwtZRDOfj8aR5wgjWS7RHX1JL9vRVn6Bz96Tnh+BG2qk
z64IvRqsE8O753RzVX3PSWEJ04N1sBk/
=c/Jk
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig