Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome en Chromium

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome en Chromium
Advisory ID   : NCSC-2019-0220
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5787, CVE-2019-5788, CVE-2019-5789,
         CVE-2019-5790, CVE-2019-5791, CVE-2019-5792,
         CVE-2019-5793, CVE-2019-5794, CVE-2019-5795,
         CVE-2019-5796, CVE-2019-5797, CVE-2019-5798,
         CVE-2019-5799, CVE-2019-5800, CVE-2019-5801,
         CVE-2019-5802, CVE-2019-5803, CVE-2019-5804
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190314
Toepassing   : Google Chrome
         Google Chromium
Versie(s)    : < 73.0.3683.75
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en
  Chromium. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om de
  volgende aanvallen uit te voeren:
  * Local denial of service
  * Remote Code Execution
  * Security Restriction Bypass

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Google Chrome hebben updates beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/03
   /stable-channel-update-for-desktop_12.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIo3WH+MTEyIH2VcAQoKRgv8CLyC4g1PfnIHQg+SHI5mf2bVHRZmVPTY
Sq5Qirh72DrC6jRdBFPq77CMqys3dg89Su5ba04RHP6rEC1Md0etEQYOMj0h1QKN
Qxx2qmTVqiBBJ0zt0zaxZzYZbX5l6QwTO78F728Qu9Qy0FLUFV9HbUiQLTXQSucS
ABriaM39nCSyX0xtOeKbC7hboRDP8KG9RjlOrlMH+6nyFKL1dzqUog8oqIvt2PoD
crw6745H1JjE1FwkFMeMU7AV/dXJhKO8u+ImfLHBqSrJVnW/6buInz8kBvGul1wa
MJ3lhcjpYtgDIHvEbnPLnOJVTtXKMwHNnisdAenWmz4s2kxV3y3rUZM1p4IxLcbL
I5qBRfgjfEhkvQX1oBXVAwvlBRY9W7fsSkvijN6dqRCRMzwMPyyMg/F425+8hwQk
ltdckWPh1Neqk36ysH/AWjYRNDJsEF4QvbzCQtWUqDMDhUFHEsYMzNDxRKs76JCV
6qZrllOnIrn1T9kMazukqBtpyoiSpPde
=Ip3Z
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig