Kwetsbaarheid verholpen in pfSense

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in pfSense
Advisory ID   : NCSC-2019-0221
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190314
Toepassing   : NetGate pfSense
Versie(s)    : < 2.4.4.4-p1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Pfsense. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat om een XSS aanval uit te voeren op het
  web configuratie portaal. Een dergelijke aanval kan leiden tot de
  uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Pfsense hebben een nieuwe versie uitgebracht
  van de haproxy_listeners module. Zie onderstaande link voor meer
  informatie:
  [0] https://redmine.pfsense.org/issues/9335

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIo3P3+MTEyIH2VcAQpJGAv9FrcH941tUECYu3QF3b2jYOft/JUCWcSr
j1VxpnpuhkRuy8itdydImF/li8X2zgktyNwX9pN0/S2oponxNf+Y3jQehZqWShXW
eEPX8rjYBZd3xZl6t2r4UGOxBPkv+KuvjVMOk2FyBFF68vM6RzQbihgADWWcuMlW
2694BbQ4N18TWXmH48Ay0akTVnLGe8WuMuVQyEXcUgpDL7M0IfAxy/e6BVLCTl4q
tbal0bUf24djU8Ph/4CSgXwBjZQxmz7p0aIE/fGnIbXxT7PUx80+6nUjtbYUOCX8
dgNRw0lYDCl/fzD3L20QYQD8UH2YNKlTxAvl6yrFD3yH7kNG3VPKNUX8WkRg3psK
2nP7j4z0r3caVLcxBlN7hVc4jffsdby3d/hWghWYW5hlV8gY21gQTqfuXlTTQx8y
DB4jmK5qQFWta/jI/8QFh0EuSwaC6gQIxwhKHHCntistMfZ4X1vbmrgF963sVsdW
dzUYGdebCNljhq+lGPux956JcSy/9+av
=FjlZ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig