Meerdere kwetsbaarheden verholpen in VMware producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in VMware producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0222
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5511, CVE-2019-5512, CVE-2019-5513
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190315
Toepassing   : VMware Workstation
         Vmware Horizon View
Versie(s)    : Horizon View 7.x voor 7.5.1
         Workstation 14.x voor 14.1.2
Platform(s)   : Linux
         Microsoft Windows

Beschrijving
  VMware Horizon bevat een kwetsbaarheid dat kan leiden tot het lekken
  van systeemgegevens.

  VMware Workstation bevat een kwetsbaarheid dat kan leiden tot
  verhoogde gebruikersrechten.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates beschikbaar gesteld voor Horizon View en
  Workstation om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt
  u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0002.html
  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0003.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIux63+MTEyIH2VcAQo5cwv9E9/F3/d7QbxfvxFAY2BIw0jbv/UtBkD2
fQ2EhFm5ltQS6P/2Go8O2W8QNyF7sSxrzkeYiLuy5AUtuvWmDkP1vhk/ct2eF52Q
APyBg99yEPfkfvzyad4dJiFzdYNMgIB2TGjchR8ejqvGXfnzBM18rpOFDEZjWkdj
O7bfXLV1BWgNtrxfyyHuxS6E63hsdMn4bo0itmxRj4OxRo7UXu3Uec2vrO31zoPb
FkTCguS9CDa+f6K9kJuPTxoq7Hjd01iffqRr7KXubcVrxTr0bNC697877LNMei4n
vVaq+ZMHbcr63Uui3kQHRts9zNvjeUDW0PgiwM5F93GCjqu4cZkCMJ3+vo5lVS96
rYJ1jt5qWIXC+cbmBCx/L3sOKEQt9Wym8evSB3Soyp/phDn7WuE4+ucj5H2iKJZn
XtLIGmK/jDYeDRxOFuyVMQDwdnu5KJ8+LIGAb5RK8HYb5HtVH8RQa60QxQlW6Y2T
e7hw3pG2E/RpPASnZ9yFJMPFd5oa7dTY
=7PxU
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig