Kwetsbaarheden verholpen in Ruby on Rails

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ruby on Rails
Advisory ID   : NCSC-2019-0223
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5418, CVE-2019-5419, CVE-2019-5420
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190315
Toepassing   : Ruby on Rails
Versie(s)    : < 4.2.11.1
         < 5.0.7.2
         < 5.1.6.2
         < 5.2.2.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  De de ontwikkelaars van Ruby on Rails hebben updates uitgebracht
  voor meerdere kwetsbaarheden in Ruby On Rails. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om de volgende aanvallen uit te
  voeren:
  * File content disclosure
  * Local denial of service
  * Remote code execution in de Rails Development Mode.

  De remote code excution kwetsbaarheid is door een kwaadwillende uit
  te buiten door de development secret code te raden. Deze secret code
  kan vervolgens in combinatie met andere Rails internals worden
  gebruikt om (remote) code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Ruby on Rails hebben updates beschikbaar
  gesteld.

  Zie onderstaande website voor meer informatie:
  https://weblog.rubyonrails.org/2019/3/13
   /Rails-4-2-5-1-5-1-6-2-have-been-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIuyHH+MTEyIH2VcAQr1oQv8ClgXzStyoI5lV29VmeFdKZj4tNt1OXPA
YZuKVeTToXz+m/QfTzz5Ear9grCce0OGMz/f5KtQVE7ix6wzrvfc/UdK4Ke8uE9z
9ZD60cznEmWQA6I05kGbC01z+2B5BGh6WdU4EVmh2yHy3219HghYrzB3mC5zor4Q
LkIwuOKbqUp7bHGhIYf9wNBFox2WFyj2pcGEh1eNAH4+dusL8a6mtEZoPPr6WpLI
Tc1GIzh40ddAsdDobM+3ZDTy6iLgslH1fDnO0CtG5Y6nSiPllxYiz0icC3VKgfbW
NMBde1EwJCbLtIqmd165TI6CNCgdYFQQbnw26cn2nuFLpbzBnQvDIdd4MgV/KZDp
NL7aMqTGl+0Hd+a+u+2Nwu0cFKPJcqy4U4SljCkl1dxEJFKHL/TqjVRuYzVruIdV
/5dwH1Q9a0VF/vc1fyIOkmlDKQHmR6VjXj9XlODX9ojEJ9567diLlN7JaftE1YtY
1EU7OqqRq6nm3Tkq0jIVYo/q+CQIAPSQ
=Aalq
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig