Kwetsbaarheid verholpen in IBM DB2

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM DB2
Advisory ID   : NCSC-2019-0224
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1836, CVE-2018-1890, CVE-2018-12547,
         cve-2018-1836, CVE-2019-2426
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190318
Toepassing   : IBM DB2

Versie(s)    : V9.7
         V10.1
         V10.5
         V11.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van IBM Db2 hebben updates uitgebracht om
  kwetsbaarheden te verhelpen in de Java SDK van Db2. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om:
  * Verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen
  * Als ongeautoriseerde gebruiker gevoelige informatie te verkrijgen
  * Op afstand een buffer overflow te creëren waardoor een
  kwaadwillende in staat is willekeurige code uit te voeren of een
  denial of service te veroorzaken.

  Een aanvaller kan de buffer overflow kwetsbaarheid uitbuiten,
  doordat er geen correcte gebruikers invoervalidatie wordt gedaan bij
  het aanroepen van een API.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  DB2. Voor meer informatie, zie:

  [0]
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-a
   nd-ibm-java-runtime-affect-ibm-db2-4/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXI+ZH3+MTEyIH2VcAQrtDwv9G6t/9StYMeBGnmAotjJTJL1i6zRvMbZW
pO9KXDr1sNsV0Bf7wQtOplGSDHhPpQDJS42Hpv7ai27fRPEDsGGLOq1bIhaXxa8k
a6vPylrku4hDrXnFHKErB87NHMPgWfBgXJ3kYpDs7G6stO2OyH7iHYckAHEV2TC8
XbVK6ixsHDn96bYanqdtjHeR4dHRStDxIMfEotVJVRxuq+xCFJYddmr+QMkv8X+x
ugfa8+4q0hGoIP6c/vi103ahPCU2cFPH3Zv9hQwCFYM77Li747Zhi7N71blntVow
EkJw2bCD1J1Pwfp6CrEFBhe2GY6fDd505Abv+kGKwxwbDZILZy5OdYqjb/rCJA3j
abRhEOkEwqMHzrX4y+1rvXb8TB/9UJcBBTEzjrYmwhj3dyqL7SPG/5LkJTkuHzO7
gYVFYbxuIQYmBX2qlQEqk6hrb5/Myg7bYsLNmeyuVy6SlleR4XOEo+XPEqJfIFUR
CgPd4wTW7kTO/adU0bffZWp7k3sALHgd
=x0v5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig