Kwetsbaarheden verholpen in Intel Graphics Driver

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Intel Graphics Driver
Advisory ID   : NCSC-2019-0225
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-18089, CVE-2018-18090, CVE-2018-18091
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190318
Toepassing   : Intel Graphics Driver
Versie(s)    : 15.33.x.5059
         15.36.x.5057
         15.40.x.5063
         15.45.x.5064
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Intel heeft updates uitgebracht van de Intel Graphics Driver voor
  Microsoft Windows waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden via lokale toegang
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de
  rechten van de ingelogde gebruiker of voor het veroorzaken van een
  Denial-of-Service van de applicatie en de host.

Mogelijke oplossingen
  Intel heeft updates beschikbaar gesteld waarin de kwetsbaarheden
  zijn verholpen. Intel raadt gebruikers van Intel Graphics Driver aan
  om te updaten naar de laatste versie. De laatste versie van Intel
  Graphics Driver kunt u hier downloaden:
  https://downloadcenter.intel.com/product/80939/Graphics-Drivers

  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
  /intel-sa-00166.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXI+ZLH+MTEyIH2VcAQrkXQv+JXZOwQ8SZWyTHLUsNB2gROFrWXi9Y1K3
4TfOLa6Aw64pgmL181bBhWuQlPLb5rqH6G3ROnM0D/lDaLGfrdChqX7LEwPHR6v1
RKEPU5Kla4yuD5LkKYWGL9ypqXpUiNfGuVbFUMY7gv40wSSvDIpqBcMyEwJEN4dW
pIjwXTFWnf61+6SrmFzsNzup96OD1Q5xmLxO3RoeLARo+3l2AqPzDrbHIG/smiJ4
VXaQRdQ6AWf36Er0odYvblmxs32XkRAXssbz2M84rBWUoQUDfBt0QW3pF3NWgt5/
z6o6+tSWQmzBHxcT7OLkSpCVfeZ47omQEKA4rA0MmA9zaGeh5TrllUJPnEYKkIKg
kYro5lLTUjrVxEy0O7JQynwyc6XTGtGSZhG/4Bt/JFdOxk/AoYJz0sNiq+EwqQLM
0EhYgwvwO91yS6s22qk2pealgwqzGrSevUDu14dQERxw+4yr4N1HSaeTLG1LgLSo
B5rA+64vFZmTA9Ecre/9ZU5zhFqI7w94
=jl0Y
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig