Kwetsbaarheden in PuTTY verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in PuTTY verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0226
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190319
Toepassing   : Simon_tatham PuTTY
Versie(s)    : < 0.71
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service van de PuTTY-client te veroorzaken of om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van de ingelogde
  gebruiker. Hiervoor moet de kwaadwillende tevens controle hebben
  over de server waarmee de PuTTY-client is verbonden.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PuTTY hebben versie 0.66 uitgebracht waarmee
  de kwetsbaarheid wordt verholpen. Zie voor meer informatie:

  https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/changes.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXJD+6H+MTEyIH2VcAQoySAv6AmGOZ/SUras9BDw4rTu6NjYzEW3AqaP7
aeHNSspAAyF9H+vFFv5MMbZLe1wbmVjscLc7aIIUnavLw1RvgCqrepw57Zq5ysYg
X4xS7Bosj5BXJg7lME36jPijgggMHlwBEzqkd/5q8qcamPv1b9scsdwd3M7wYJrA
Hliwaeb3apFqAnIqU1VJZ8OTjMllh/VKdqCzMLiQ/TxGA+TcL+ccucJw8nfL4mhq
95Ib+VhKhq37AUSzlJa1CPHZGta2QxD0jFzHrPra5Js2zr885DBizCfLnNsu6VbT
bQfjwmugDJ3F/luCzesoQI2MeYsBguXW/sjV06/tQV1lvmXfqs5MZdrg91IUYCBb
o0icnSAv6D80528oYxu4cw5dhM7BTgRNfnn3yBejTUEXvI0agtTplce2RBbqmfHB
Ej+kaMjjom3oLZMkxw45r0FWrPRP9D9hFGmytvRpfquSQwBgqDy2La7sfp17MU3Z
FUPsMMU4vxZkhz5YHs+Uauq+CpMyJy3s
=vCM3
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig