Kwetsbaarheid verholpen in IBM Websphere Application Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM Websphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0235
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4046
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190322
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : Liberty
         Version 9.0
         Version 8.5
         Version 8.0
         Version 7.0
Platform(s)   : HP HP-UX family of operating systems
         IBM AIX
         Linux

Beschrijving
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in WebSphere
  Application Server te verhelpen. De kwetsbaarheid stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om Denial-of-Service (DoS)
  uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10869570

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXJTmVH+MTEyIH2VcAQqScQv/cTXQZ75V3AHr6qj/SGINQ7RpgUENqarY
DiXrNUDEPrslupiA6rMxrM40r4eOpa7bN2XYEIkJgK2symOhiquc/2FNaVH0ukxe
yKb3krTIIlLqTpAPGf9RMW9It+A/xxwhs/OIL8QL+oKKf+gMl6mnauBH3DiD6cej
AOJOIeKoa5YOXDyYyWBP6vHvA/+XMmpcAfjBtsFl7z1ERCPQGEJGBGb8ilouNNEG
B26IeX367j2/4W+LuwAC/iPldBn1tGAytEPpfGxbUBcQRHR2Z7MubPLaWOHhtYtr
ZamUZ7eLlYFdSfeU+vXf4Rr+eFnv6PUG7HAY2jvGo703sUToeLZsBMcNPK/Mqfob
bZUnPs1+BIWY/5HjLoHSSJYKfuUJPR0gJ4NWnXBS+N+j+bf1Hv3PyyhxoJb/AJqt
EsTbsj5iFJ2rRPkLtWxC87YoO6zfgSMGlOcY81URoKdAq2T2EMHxpQ3oq9GDjj80
u9JoyqPcTVWCautMzZ0Nl1IinZvyb/aa
=d0Me
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig