F5 verhelpt meerdere kwetsbaarheden in BIG IP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : F5 verhelpt meerdere kwetsbaarheden in BIG IP
Advisory ID   : NCSC-2019-0236
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6602, CVE-2019-6603, CVE-2019-6606,
         CVE-2019-6608
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190322
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in F5 BIG-IP:

  Een kwaadwillende kan een kwetsbaarheid misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de SNMP-service.

  Als authenticatie op "require" is ingesteld, wordt er geen
  foutmelding gegeven tijdens het verwerken van Certificate Revocation
  List (CRL).

  De Configuratie utility login pagina bevat kwetsbaarheden die kunnen
  leiden tot het verwerken van malafide instructies.

Mogelijke oplossingen
  F5 heeft updates uitgegeven voor BIG-IP om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie vindt u op:

  https://support.f5.com/csp/article/K35209601
  https://support.f5.com/csp/article/K12139752
  https://support.f5.com/csp/article/K23284054
  https://support.f5.com/csp/article/K11818407
  https://support.f5.com/csp/article/K15732489
  https://support.f5.com/csp/article/K14632915

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXJTmSX+MTEyIH2VcAQq9awv9GL5+2pHhkXW0VEWyo+20uBr5MFtsf+FD
wcRKAa0ZZL5MYDO2NlYgCsanKixV9sAGRr66FMpI8CQmqw3AbA2zjUGAiOAKGEG6
P9Hg4FnNCWMkTtZDtOMdPtGG8tYx3k3dScbf5GmF9LJzHBpNkc+z7fJQp16vrXea
Ead9QVgABEWWFR1RUCLClKDvG0sBn8FRTtCeFDTnJPxBWIBCM+IV8EpYo1IgWSyE
04s8o0wTSypUjQSXt87JY7MadTZEKkzIX/48LvciuxVxduzGHRXMwKzqlxGk6xim
LllWR/Xmz4nqhXtgVXKQC4R92+N0waWjsB6qrMoEAYuuStF1LkpJbA3ZInZ76gBJ
gJh9YinQm87nA0c0cIucS2IgIEYHCHUhQgzj/5wtsVmekE2tyBe6POL1PYutoyr5
Xkyr9x9ZB3VhOdPxczUCmLEmF684yUnTQGnP5kPZa6KzH6zVmJonEWMLfBYyYNsi
ytMGEBTxwEIdo9JVM8WY6VyUU+kzPsHb
=f85H
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig