Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader
Advisory ID   : NCSC-2019-0237
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6727, CVE-2019-6728, CVE-2019-6729,
         CVE-2019-6730, CVE-2019-6731, CVE-2019-6732,
         CVE-2019-6733, CVE-2019-6734, CVE-2019-6735
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190322
Toepassing   : Foxit Reader
         Foxit PhantomPDF
Versie(s)    : < 8.3.9
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader en Foxit
  PhantomPDF. Door de kwetsbaarheden is het mogelijk voor een
  kwaadwillende om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen en om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker.

  Hiervoor moet de gebruiker wel verleid worden tot het openen van een
  malafide bestand of om een specifieke handeling binnen de applicatie
  uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Foxit hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:

  https://www.foxitsoftware.com/support/security-bulletins.php

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXJTmPH+MTEyIH2VcAQpidgv/RC78+CkqWn95K55eBASzNfGkxeUDlmUJ
eyfGyqDwnzL1kYE95diNE1Ec5WOCvk8Iykj7YcuxLKYJv0XsTZHiHTrpQ71Xc8Zc
3yP8/+ze/OFmIU6+nlWkZZYDHwmktD1zXrzDRIWdFaU90Yw9UyWV0V1rnIGHp8J8
HnE6wNmcyY8va6ytnd4KBXtgaDrjr8U0x84gX/HC9dItuDgENbNrvApTOMkJ6Gsg
mD5F/KYs9OCbcnnYDC3whUMjzPiw8gSu2uFKUtgg5Jq6jSlPvAWCLXwQBmSnqqBu
1jUnl64msyG1XKuZo2Fk0QlnFC26PT/Izw05dumtBrOk20d8fGHoKTbrWx6KvWnr
YShbUGbM3MLOVRLEuB+IEWEsrp3Osgcpi6f5t3dn1V2OSZ0x2AKk4Kctv1VcLdUG
k4NGG3ykDw2JTDOFQuqRSgPU/JTvGGa/G35jUvEMWhcnZ4kP4jdpk+WLWN5UtLie
7kK+pPYGoaVcYwxRe0Ms0Er50cZj3C2O
=0GO5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig