Kwetsbaarheden verholpen in GnuTLS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GnuTLS
Advisory ID   : NCSC-2019-0256
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3829, CVE-2019-3836
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190420
Toepassing   : GNU GnuTLS
Versie(s)    : >= 3.5.8
Platform(s)   : Fedora
         FreeBSD

Update
  De ontwikkelaars van FreeBSD hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van GnuTLS hebben kwetsbaarheden verholpen. Een
  kwaadwillende kan door het misbruiken van de kwetsbaarheden mogelijk
  toegang verkrijgen tot het kwetsbare systeem of een
  Denial-of-Service veroorzaken.

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /A3ETBUFBB4G7AITAOUYPGXVMBGVXKUAN/

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in gnutls. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD
  ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /fb30db8f-62af-11e9-b0de-001cc0382b2f.html

Mogelijke oplossingen
  De makers van GnuTLS hebben updates beschikbaar gesteld die de
  kwetsbaarheden verhelpen met kenmerk CVE-ID CVE-2019-3836 en
  CVE-2019-3829. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:

  https://gnutls.org/security-new.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLtEaH+MTEyIH2VcAQpi8gv7BZBi1nMovF4VGhxESj1bAcJaL34lHWtY
rRapNYz1s/NXMg+oz9MhAjsNi70q5xZIfFYszSF+sVpveDxydMthgpy6kpP5pSgZ
EbYfRgrKzO4eTMWcUDl/obb/An9iYtOd8f2b+a8Lgi9blPXkGnaChlo+RFJ5wkQJ
PSgio2Df+eQf4IVHkRpvu6xf43SIt+qPX+HB/fadTRDzPSSDLndt7VEQOvbPYtyW
GTsy9argbkyLoJP0oCPthmJ2k8xfGzUuzQ0KUzZ3yLUw1fNuVGs2Ty68VhJbUGjU
QkxwOC6yfTK4EjoZ24/rU9wqeWqViD9aMbHbtaSr9sZxRO1ipOKon0ycnQebwq4f
Rf4ypP8JHjBoJZjb8StRqt72LQ9KVKqzhmkeDR0ergFkzZW2XLy8r/Ksge40K6t6
LjwnGD/TI/Y0NqAGSTyD7dFYUPTckNOwCoFmlwIfXyGNw1b/halaXQb21mOephtx
dCYzgKiyVbNJk+h7OsXd89N+tnphHTGG
=ceSP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig