Kwetsbaarheden verholpen in libSSH2

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in libSSH2
Advisory ID   : NCSC-2019-0257
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3855, CVE-2019-3856, CVE-2019-3857,
         CVE-2019-3858, CVE-2019-3859, CVE-2019-3860,
         CVE-2019-3861, CVE-2019-3862, CVE-2019-3863
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190415
Toepassing   : libSSH2
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Debian heeft updates voor libSSH2 uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen in Debian 9.0 (Stretch). Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

  De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt van Low/Medium naar
  een Medium/Medium na nieuwe inzichten.

Beschrijving
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in libSSH2. LibSSH2 is een client
  side C-bibliotheek voor het implementeren van het SSH2-protocol. Een
  kwaadwillende die controle heeft over een gecompromitteerde
  SSH-server kan een vervolg-aanval construeren op systemen die
  verbinding hebben gemaakt met de gecompromitteerde SSH-server.
  Misbruik kan mogelijk leiden tot het uitvoeren van willekeurige
  code, het verschaffen van systeeminformatie of een Denial-of-Service
  situatie veroorzaken op het client-systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libSSH2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  Debian 8.0 (Jessie):
  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/03/msg00032.html

  Debian 9.0 (Stretch):
  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4431

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 voor de kwetsbaarheden met kenmerken: CVE-2019-3855,
  CVE-2019-3856, CVE-2019-3857 en CVE-2019-3863. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0679

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-March
   /005271.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLRsxX+MTEyIH2VcAQoFBgwAmK3S4Ej2Wne13gd/1Q2ebcIayybmyoql
+oD/y7/b2FwW5y7UXpV4MYjanfdDBxFtt2yDiyD0CX5OAJ79MmaXfHo5eANq3X0L
GXVuaWyXnhdKyhSBMOsgfQIevhVwO7xUZFJvns/khGK4LTusPkrbVS9QmwEXCymb
F7uKvyGBm9drF84AtjndG3uCGT/WAIAsfcgqCrWxvvVhcH1FgbOtHPGnWaq+9PZv
Uuedix4nRwiMS918DBRUmmiL6nCcMx8XHcCKotjdGp38Co1R3xxj53xxDn1tJsBB
3dVB2Gii4B0kFcmb4IjFX9VYWNC5PW5Hnl7Li7Xy7vRgjAk719b1Eg78zgGHDcuK
h9DSg5i2e7g6HE3FjBWGnQLi6nCmZoQS1jG6uGJQiJe1k+bSPE/sfRJzyrNZ4mm2
HIIR6K70mIR0ELnQjcdRjczSLQfDXZ5DVOAjXUufClxqcVs8lDE9bbuWaJIEioQ6
ObuGiRyc64cI1FroAZTSF0tILni2553X
=NhiM
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig