Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0260
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7524
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190418
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    : < v2.3.0
Platform(s)   : FreeBSD
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Dovecot hebben een kwetsbaarheid gemitigeerd.
  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat root-rechten te
  verkrijgen en als dusdanig applicaties uit te voeren. De
  kwaadwillende moet hiertoe met gebruikersrechten aangelogd zijn op
  de Dovecot-server en een malafide mailheader naar de Dovecot-server
  sturen.

  De mitigerende maatregelen zijn sinds versie 2.3.0 aanwezig. De
  laatste versie van Dovecot is 2.3.5.1.

Mogelijke oplossingen
  Dovecot heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://dovecot.org/list/dovecot-news/2019-March/000401.html

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Dovecot. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /7862213c-5152-11e9-8b26-a4badb296695.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 42.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04
   /msg00060.html

  Leap 42.3
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04
   /msg00067.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3928-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLhFjX+MTEyIH2VcAQotMQv/TCy3ISTewTmTbgTgnTutJn3nnWUmGYrY
EiPToPNXN9tnZZ6dOMMv+Om2JBFcFg1sOmovDVbkaNwTPvGQ/o/y9wo2ZIszjm/L
gnUPFR89sNaeBt71no7Js2mhaSkFPmGxlsqOvKr3BBi1UxY5q/conPP0G23O7Tq6
gcyPGcZwQjFunhz+UgZ0bqrG/YA3vG4ACnZZfjnesI4AIJHff+9DzJChJ/nV29fL
w0Rr1DSa2op3oJuQ61rVjuqNYDxEf5fZpFhy4O2hs3Vlagv1QqnNqS1apge3LJB3
4PzZ+/dwZ21R01PCK7H/07qgm+BjsSLep7li9wetfvWBxQXOKOSQAGdTqL5EY3bj
NqOtMZwNpDLTe7TE5Wg35L4OuIgt267ImjRMG5hyE/5IRzrj8fo4TWNz+ZRP7TGx
MngJUJqMS+f7qo1jQlH41F3JIDTEYAOJZ7xUJBf1Bn/X9u8E70d2YyU5TQHcdKKR
WMdQ1Y0y9jG69h3jggTvmV/SIPI2z1Ds
=i6S5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig