Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0275
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0196, CVE-2019-0197, CVE-2019-0211,
         CVE-2019-0215, CVE-2019-0217, CVE-2019-0220
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190414
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.39
Platform(s)   : Debian
         FreeBSD
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Er is Exploit-code verschenen om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-0211 te misbruiken. Hiermee kan een kwaadwillende verhoogde
  rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

  De kwaadwillende die deze kwetsbaarheid wil gaan misbruiken zal
  hiervoor wel eerst in staat moeten zijn om het geheugen aan te
  passen via een worker-process. Dit kan door bijvoorbeeld een
  malafide PHP bestand.

  De inschaling blijft vooralsnog hetzelfde.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  * Toegang tot systeemgegevens
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Verhoogde gebruikersrechten
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Manipulatie van gegevens

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00066.html

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer
  informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /cf2105c6-551b-11e9-b95c-b499baebfeaf.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de
  kenmerken CVE-2019-0196, CVE-2019-0197 CVE-2019-0211, CVE-2019-0217
  en CVE-2019-0220 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-April
   /005296.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLNIY3+MTEyIH2VcAQoFvwwAi6TRblHynG3GUKjOdiY89NoAELE+gNL7
P4zP7szb6kY/dM0Vkbc4t1R5qG9nyAAfiNutixp2T2vYE4Ouh6mcs10djqYU9f9z
2xuajqmBcd+jOW05cktw1yOczxbRJTLpB/74zCvWTiH4xSvMdPHanvRL1OMGXDlV
ThGenxIzjWwN38pNvsDXhPxdA8BwpDEJWtu3rEllpJIruxFXfR3mxFqTFJepvSYI
rVcrQxJdV7ale8/rKUre5Mzia+PyiFrY/ume96GioqzYgl/fJibhi6ecnkgIcXwz
gf9SQ7sEfPQXc1HHHJj7bdh4pduJf6FXDnhWkGfWbj4Kbx3W4qha/ANL+3f0vqvC
zbKczz+z7ZuWsBXI5+lA45GDytP2omHWhSYfpp9zNUMT0YYJz+NjfIw3NwNOMn3F
pgIpobfxpv152Sc7yFCEPFrY7DF23FzDaQL9KIbH+V6x/0aC3nmvcwvuiR40sNj3
9nzb46/p9+GvVidR6P2Vvfxf25uM0rlN
=DtNA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig