Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0275
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0196, CVE-2019-0197, CVE-2019-0211,
         CVE-2019-0215, CVE-2019-0217, CVE-2019-0220
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Apache HTTP Server
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : < 2.4.39
Platform(s)   : Debian
         FreeBSD
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0196,
  CVE-2019-0211, CVE-2019-0217 en CVE-2019-0220 te verhelpen voor
  Apache HTTP Server. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  * Toegang tot systeemgegevens
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Verhoogde gebruikersrechten
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Manipulatie van gegevens

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0211 is er publieke
  exploit code beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00066.html

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer
  informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /cf2105c6-551b-11e9-b95c-b499baebfeaf.html

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2019-0220 en CVE-2019-0211 te verhelpen in IBM WebSphere
  Application Server. U kunt de updates downloaden van de website van
  IBM. Voor meer informatie, zie:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10880413

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en 15.0. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04
   /msg00084.html

  Leap 15:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04
   /msg00061.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de
  kenmerken CVE-2019-0196, CVE-2019-0197 CVE-2019-0211, CVE-2019-0217
  en CVE-2019-0220 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-April
   /005296.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0196,
  CVE-2019-0211, CVE-2019-0217 en CVE-2019-0220 te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3937-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEJs3+MTEyIH2VcAQq66wwAl/sGYPXtWCdQfy0iss9Ps9dnntgx1vOY
PFxgux1WBQvGrxh8LmeeWSSPpdokT+Hw/DDQpMsc3FLpWmfGma/1Hftfcf52k8Iw
3QYX0CREmIXYp7NmvPHL9hBQmB0Z2AettZQQT8w3K9I8peo4dusE6y7P2L5z2aej
INFqmoXE11HOQxIe9INPTnsVlJK9Emqj52pNjCTi5zoZXetcNyRdCC+6Z3iw2aTo
aOq4G1cOPYtls05yqB4L4m/xlIyNJiVmV7oaoNBR1BdJsHsglZ0HFK07PjFZIwjF
GbTGZn2eYmA4r3JAqaN9zIEsbCzg3NfSmDnAON0oFtfckyF/d1DS3OEZ5Z9X2bJW
7jKJY1aMvLn52mJ649lV46FVswmANtNEmaYe+ZaIBvlmUh65/4T7/21NFGq79D2X
df/JdZ7zCruPUUhoBKwdhjWHDuuY3qVjYtlEGccUcqV0DlkCXEJjdsIUTLlLtPWe
BPjE8Qy0MI5Oc8PBbz6HcSXc2jo0VXxT
=Rqm4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig