Kwetsbaarheid verholpen in wget

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in wget
Advisory ID   : NCSC-2019-0277
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5953
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190515
Toepassing   : GNU wget
Versie(s)    : < 1.20.2
Platform(s)   : OpenSUSE
         Red Hat
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Red Hat Enterprise Linux 7. Voor meer informatie, zie: "Mogelijke
  oplossingen"

Beschrijving
  GNU heeft een nieuwe versie uitgebracht om een kwetsbaarheid te
  verhelpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige
  code uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  GNU heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://jvndb.jvn.jp/en/contents/2019/JVNDB-2019-000022.html

  GNU heeft geen informatie over de verholpen kwetsbaarheid online
  staan. De informatie hierover is te vinden in het source-package van
  wget versie 1.20.2. Het source-package is te vinden op onderstaande
  pagina:

  https://ftp.gnu.org/gnu/wget/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 42.3. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04
   /msg00078.html

  Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04
   /msg00098.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1228

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP3 en 12-SP4. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190956-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3943-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNwn+n+MTEyIH2VcAQrPBQv+OT8UCM7R4XRIEwKztHxb35xvv6X2mXDc
yM23ScG+tiKrv/EcZioupjud3llaefQxr92CazApC8h39qV1qFdZ6OvNnmbf52Bt
VJvkJNftOkr2XwW6O1lrjpkvJbSycoot6+klTfr47/iqBO333GUzv92PNBK5fd34
2sCwopwLD/2x15+rL4hsBHkn96KKbsITFI+EN/bxCtI3mKDX4YHoEj/oFoTmSepl
UCGWmtBlrKCn2jEMTTCl8ObFQXWGV3CnDkY+Wt9V7OGMimRiuYrimKgidQwy9Dqn
jqZQdEeZFpO6Zsjmltt4dTdWApv4sDywDFVmZ8sTv5o7d9c/sU68y59OE9eaUJFL
q5A1jZtH3gItkUS3osKuovU2FC/OlOO7MS6FCfwTfa81wn5Xalg4k3SeoAmsKMtf
a3iMII8OJlJFNFhfP/HKsoP/CLl9WkQx6fW9XTl0eiQLa6a5H2eyo4iS7d2HhqVm
HUaQfddSGB31BCVW0BL/KTaky/IOPXDx
=dL3W
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig