Meerdere kwetsbaarheden verholpen in ClamAV

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in ClamAV
Advisory ID   : NCSC-2019-0278
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1785, CVE-2019-1786, CVE-2019-1787,
         CVE-2019-1788, CVE-2019-1789, CVE-2019-1798
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : ClamAV Anti-Virus
Versie(s)    : < 0.101.2
         < 0.100.3
Platform(s)   : OpenSUSE OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheden CVE-2019-1787
  CVE-2019-1788 en CVE-2019-1789 te verhelpen in openSUSE Leap 42.3 en
  15.0. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke updates".

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in ClamAV waardoor het
  voor een kwaadwillende op afstand mogelijk was om een
  Denial-of-Service te veroorzaken door het versturen van malafide
  bestanden.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van ClamAV hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://blog.clamav.net/2019/03
   /clamav-01012-and-01003-patches-have.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden CVE-2019-1787 CVE-2019-1788 en CVE-2019-1789 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-04/msg00128.html

  15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-04/msg00125.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLcZcn+MTEyIH2VcAQoluQv/UdsLDTMEMNkUrHyaQhJIim122A0VS6Yr
ygOMve67v5wULvgfVOjkwPdvKzP6gJWhGOR0zCPTgGOIKpDcHUgsJaFTbKPbY4ob
oLyMUd9bOXFunxqNvtUQdVYcsQQJRsW5NSo9q3xHcbzzGpE3b1VGvp2SdqLW/0q/
hQ185x7fUfQgYuaU5eT5uCA2ihc2GVENQWArCUiqFNmpHx0lYMiFchkmseK7l9zk
c+XYXwNeRfLw5nrg2XRDhVfeB6G5WuIja29MmchsV7qW11baOHJxe/I/8VJjS4Y3
MpnFAcqLQfukGEXnhJ01MoorQ7aexQr004kgO2WrdW7Z+0tsYVEolWWJ1XiRXWFI
tzBE63LFpZ7wZCVgl0T3tOENlK8zo1UQ1pa6ZfpcN3p/7WUr/vdbFzuol5PQrhwZ
tb54F/imQbcgZGmzGDlLrOSLRHJEN60dIh3Len9keJKOq6KK9CdR3YlNlaF4oBQ2
Tkr7AG9qVJmLs6JPjuHnY4PAvKZ2W3RC
=Y/6A
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig