Kwetsbaarheid verholpen in Python

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Python
Advisory ID   : NCSC-2019-0295
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9636
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190414
Toepassing   : ActivePython
         Python
Versie(s)    : Kwetsbaarheid verholpen in versie:
         3.8
         3.7
         3.6
         3.4
         3.5
         2.7
Platform(s)   : CentOS
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor Python. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Python heeft een kwetsbaarheid verholpen. De kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende op afstand in staat gevoelige informatie te verkrijgen
  zoals session-cookies en authenticatie-data. De kwaadwillende moet
  hiertoe het slachtoffer bewegen een malafide URL te volgen.

Mogelijke oplossingen
  Python heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://bugs.python.org/issue36216

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-2422 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-April
   /023268.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0710

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLNISX+MTEyIH2VcAQoQ8gv/ST5+7WZ5T1AxxLl1UqhFY6WevD9O73GF
9tE/1Ga6YLJimUhd04KvTLvYN1uwpoBnknliX5oX9yxx+fInCOwZq8uh6qjUdfhh
zJStqwALcjtT3QkOLToFP0m9UWM/6utHccJVmykSuyYDHbbutkxhgDmodfTa+LUf
VVva6wuVVrHXgKzBCtk1om3JvV+DbwstGQ/Ff3mRQ0L0KSAKUdeqeBet6PcuaAXu
tazQ6xixSctlrvv7O0gB870YQu56pG9kAoRhCnpSccl4AC9+rrES240C+ETb/Z3A
1Nq4vm99JMGryTzqllHltGVY6K0NI22sFyzzEx5H/OTAwBJKmVYB052+D+8kpCUm
rmh09kmPJ6linJzD+PMYTrFkeE/XZDVu0oG5v/mKvVlixfjPZi6QKJ7K82ojeJ73
Di3N9HTkvHh28zGBqtGqcifNoX9VZBQ9e5TKR5tmHZ0zdGnJIGHLX23vzEs5Ckt4
215uS1zSWl9C7QemjWntVZXNzlFDHaVR
=q0AR
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig