Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi, Fusion en Workstation

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi, Fusion en
         Workstation
Advisory ID   : NCSC-2019-0310
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-5516, CVE-2019-5517, CVE-2019-5520
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190412
Toepassing   : < ESXi670-201904101-SG
         < ESXi650-201903001
         VMWare Workstation < 15.0.3
         VMWare Workstation < 14.1.6
         VMware Fusion < 11.0.3
         VMware Fusion < 10.1.6
Versie(s)    :
Platform(s)   : VMware ESXi

Beschrijving
  VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in de 3D graphics feature
  die gebruikt kan worden in VMware ESXi, Workstation en Fusion.

  Een kwaadwillende kan de out-of-bounds read kwetsbaarheden
  misbruiken door op de virtualmachine waarop de gebruiker is
  ingelogd, een Denial-of-Service te veroorzaken of gevoelige
  informatie te achterhalen.

  In de standaard configuratie is deze feature niet ingeschakeld.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in vSphere ESXi, Workstation en Fusion. Voor meer informatie, zie:
  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0006.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLCIMn+MTEyIH2VcAQrQ6gv/VSf4viU4GspysUpBo2uHBTXKwyuNRthO
n4TfDBOJv1Ko2K052Z0/E7gKh9Zg/qlvJ4/qvZ9FJwNryHoJFbwnbISfv2fNYyFC
x+xulUHsNvuQ+U4H+BeCRm/aJF0hknAu0qKVuplQIxDstpAKPeXOwyQmgO+cf09m
8dxXQ4m2EBa7OoPyK0rdERqIrRB55XTAqTcOdLjHzyFBY2V9NQInSYKtw7dBzH3P
EBDWCOa40dc89odBWYmW1ScwyEXxDGiswj7hE6JT4oR6rItVZR1YFqTN8MP0v/fJ
iLyhRzVaHIJiYUeFnkleauaS7XWQDybHLL8SQZn4UHQkkoae1YMMP4Fg97dVcNQm
4yiXSQdCbGvjtQbec4Qwj9TcIvjvOYveFpC704RinZRtXPSFqHhxTxrbtt/mA9rA
jLFGWp9dCaQ2HtY5NkLktphUuZpYNoMgy+VhNttsrgMZM2RRVgHoGBGXZouHGI4M
kHXSh60gKjMVyPb5jyP8mz+B4dE3dJk1
=GkAh
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig