Kwetsbaarheid verholpen in Pulse Secure producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Pulse Secure producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0311
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-8201
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190415
Toepassing   : Pulse Desktop Client
Versie(s)    : 9.0R1 - 9.0R2
         5.3R1 - 5.3R6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Pulse Secure verhelpt een kwetsbaarheid in de Pulse Desktop Client.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie. De kwetsbaarheid maakt het
  mogelijk om toegang te verkrijgen tot de VPN-sessie-tokens. Hiermee
  krijgt een kwaadwillende mogelijk ongeauthoriseerde toegang tot
  systemen door zich voor te doen als de gebruiker. Een
  gecompromitteerd systeem is een voorwaarde om de kwetsbaarheid te
  misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Pulse Secure heeft versies 9.0R3 en 5.3R7 van Pulse Secure Desktop
  uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie,
  zie:

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories
   /SA44114

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLSWzX+MTEyIH2VcAQp41AwAhPIMpN3r1doCfGJ48AEDM+CZggYn9zCl
O8gZmRfMUAkKdYDy1BKTXoh+q+0BW0B+v4K82K7OhOjkcoe1RVP0rKt2qZkuiUOb
G7qAzwg0cF5kAG8IsCeLbP8rWaWWOZko6ejIR5u+zsRhxZFLXQj3khPeRYGnpZjA
HUZgLIwpXooCgrlsQsHYs88vqG+Vb/VBukXG1TrPaPHpSZn83tLiTsY9FmXiBjWP
9cx3AzXBc72zdDefaRrLoVW4VMfPC43GWMXqq3ZVUfnfPg3Ki8jNFeWGJ1OlR/Oz
b351hBo85RJDurn1b7UZMG+cGL+A6MuqezGqHo532ziV/TsBQGbKapzJzrYCHFVW
erlLfb88BKPXX0kEO8iZErgsmnVuv15ejh6hsIf+XhDasybVgUY67FoAUlM7rCz3
RjkkU5YsZ2hNCE33jv0xUtYyY0WP0vnRJYXR5RrDzj8kKDuXQsj+w8P2ozsfveAu
gDRQq1oNUqLhqNGlvHEiVbaMhf0XbZ0f
=cT0n
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig