Kwetsbaarheid verholpen in libxslt

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libxslt
Advisory ID   : NCSC-2019-0312
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11068
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   : GNU libxslt
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor libxslt. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in libxslt. Libxslt is een
  C-bibliotheek voor de implementatie van XSLT 1.0. Het is een veel
  gebruikte bibliotheek voor het transformeren van bestanden van XML
  naar een ander willekeurig formaat. Een kwaadwillende op afstand kan
  de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het verkrijgen van
  gevoelige informatie. De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een
  onjuiste afhandeling van malafide documenten.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Libxslt beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/04/msg00016.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20191221-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates van Libxslt beschikbaar gesteld voor Ubuntu
  14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3947-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNrMzn+MTEyIH2VcAQqyygv+PVgavFeTV4j6HuotB3EI3joctFR3Ixtr
i1cDitRs2irgqZKDfqAcydet9KWaTOPx+ljTf1NndyfEP0WnIZDq5L2jyiGobPOo
euEvPPryppazDWaf0GuWrFz4lxeC8pwzGRmRveYZ76EfmpBlgQI89UIwmzHGRlvm
IDardcilkzUjonXEugBKq2o5f9CRG68D6p8Fulb4oRKhM2m0Lc+a1IDX7W976nyk
zenvLYsYsteVFyojQi3PpQ9ve18tDkLF+s8Nyb2C6dSRISkm8i7sH8pAURKVNXTK
NhV9bsJLQjHUV00dQzrsJph7hMjUGdvIE7BTF7JDRR6v0+QZKO2LYCrs62sZ0GzC
DgJfzC1kr6jzkgjMnOkXSGI849VoFc5bFT7xwbpa1SbEMdAR4NU1DeEOFu0dgr/l
Yc8Wt/sEP/HpsAbz1s6Ie2NQTac0J5MiGF2iv7bO+6OHT1RKTqZV/qSEWhtgXXlj
cCEfALhqr2ce0DH27rWZ5A8cYkiLndE2
=c6Pg
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig