Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Zimbra

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Zimbra
Advisory ID   : NCSC-2019-0313
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-6981, CVE-2019-9621
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190607
Toepassing   : Zimbra
Versie(s)    : < 8.8.11 Patch 4
         < 8.8.10 Patch 8
         < 8.8.9 Patch 10
         < 8.7.11 Patch 11
         < 8.6.0 Patch 14
Platform(s)   :

Update
  Er is exploitcode beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid uit te
  buiten. De kansinschaling van dit beveiligingsadvies is verhoogd van
  MEDIUM naar HIGH.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Zimbra hebben meerdere kwetsbaarheden in Zimbra
  Collaboration verholpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  mogelijk in staat om een Server Side Request Forgery (SSRF)-aanval
  uit te voeren. Zimbra heeft verder geen details bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Zimbra hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
  hiervan treft u aan op de volgende pagina's:

  Zimbra 8.8.11:
  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.11/P4

  Zimbra 8.8.10:
  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.10/P8

  Zimbra 8.8.9:
  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.9/P10

  Zimbra 8.7.11:
  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.7.11/P11

  Zimbra 8.6.0:
  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.6.0/P14

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXPqP1H+MTEyIH2VcAQpMGgwAisQAaUAR7X8UwY1T00AFfp3BGFujLi7f
FnbQd02YWnICcPlfl0BfWs7/e4I29JtN4MyNMxy6qwyUkWlfFkE9u0uceodwAHXj
oog9ZARtfRnX+Rn3GqV8eS9yZmvSKg1v1NN+vjX9GNzQFMoHO+/ajGkpDOhuGAPz
IMkXZkrNKrPY8JQ173IW5Mnk6x8QISP56XSbvsbe52hqp5WFNwc1uKXYvxNNqufu
T+ByNgkK6JInQbMcMO+u3tA8l6FBYgTMSNjD0nXoeGE87nowDbONd34EoV+rY8KK
2RT+yXy2lTKMSrt/aOQfscX48uxVa2notrXI6bmqukCNtBvIqlx8vFrNRA5rPKim
jL+uBaE8ofsnW5hG8dUXAy4niX3PI1Z6C6DPc0Ev1j6vC6Mm9gDtBIU1XRf9Hlsi
lfKYTXeqcjIQRrg2RAaKFjdXi4QLos5GPMZo5QFCGGnd0JZ/dojieRczw0OGeSjB
y2fI9KSmB/9uesYTfdQNBzISomB1lNqX
=LLlt
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig