Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle JD Edwards Products

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle JD
         Edwards Products
Advisory ID   : NCSC-2019-0314
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-9251, CVE-2017-5645, CVE-2018-0732,
         CVE-2018-12023, CVE-2019-2564, CVE-2019-2565
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Oracle JD Edwards Products
         JD Edwards EnterpriseOne Tools
         JD Edwards World Technical Foundation
Versie(s)    : JD Edwards EnterpriseOne Tools
         9.2

         JD Edwards World Technical Foundation
         A9.2, A9.3.1, A9.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle JD Edwards
  producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen;

  Alle kwetsbaarheden, behalve CVE-2019-2564, kunnen worden misbruikt
  zonder authenticatie.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixJDE

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLcX4H+MTEyIH2VcAQo5nAv+Pj3iZa+kuPbPXMqIeCn+r7/7ewKfBOkI
6oxtndny2t9a1TDbXbHqRg/SRwawoDUWt8xI4jbCWYznuRM180wLx1iqNduU/AQR
Him2Q/NI8NPPQKWyB97CyNQQkIC7u0zkE7HS+x37zupTtvV6ahzoJZuOFcvnZx6V
SKetFWhIHaCbr5EFh9jYzindvzAGfil5J5/MHm7F/lwkWIfPIXoEz0p9VdvJZhd7
UpIEvwuYSZ/dSYgLl9VGrVLE27qu1dJMex2m+oiNInJWRdELe8XrvyvMHEp2XP70
T/G/ERXHzLp7fPqwaFBrQSZqP6mLLuoNtxOWzb/mY809yWyA8wLrlg0DQdWBVxFl
NnaOuAC+Xv2pEZjtkldGoWkLExY7O7nLMxlvwjbjLQpXPCh78iw3O8qjjz33UbPR
RDlpDnlfwAabON6SOVHOJ6CZGwB+R2hv2XZCyqBj4bfMH8TuhZpGV+C03X/3wi3Y
2jzJZ2T9oA1tMj1+sQFZukViL1t1zztn
=Qc31
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig