Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Database Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Database
         Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0315
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-2516, CVE-2019-2517, CVE-2019-2518,
         CVE-2019-2571, CVE-2019-2582, CVE-2019-2619
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Oracle Database Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Database Server.
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen;

  Van enkele kwetsbaarheden is bekend dat een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende ze op afstand kan misbruiken.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-2582 kan misbruikt worden
  zonder authenticatie.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixDB

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLcYAX+MTEyIH2VcAQpa9AwAgvEYNyDe1ouTw2Lpsm3uJtaa+TW/5JGf
PHuYu/wE0+t4P8qrjR0hHPz4HptWU18FDpN2k5c4qxQnx8cW1A0Vzmh94MHf8NzE
SVMogvakGhOFVLIVe+ETjoljxFF1L91ipwcVJIzFVBIHQLeIp6cRy4f0L5v36Jtj
b2Z+55kzqnI99AzrHfVLCOfCj6XkHOuQgztBbCPwCKZW5U/8nPsn6qcT7dFCMdR9
DTxJSbVqLxP4Rks/SJYMQsGOyhgJz3zdIFC9gHBkFLYcuovwy7SA05zPZNcBQh0l
eTrOX7IXQHDONGT3mV2Xh5z/xzgY4iVNJrSF7zNKdeUe1dKPUfQoMJlwfk2nYoxl
siC3t+evFcanNQBFfsxOAC3VqeTY1DqI2fUWKDLS2fC7rDzpzQrIBTvpuPFPmcNu
NJzBZ1zh3aFN6GBe3QGVgcQAneevDw0VaIWf3kZV2v+B+hxmSw2PTIXNcQR/EmQd
IaNV+c8PujiLOFJESK4I3Q04NFvLZQj/
=rQg/
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig