Kwetsbaarheid verholpen in Oracle Berkeley DB

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Oracle Berkeley DB
Advisory ID   : NCSC-2019-0316
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-2708
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Berkeley DB
Versie(s)    : < 6.138
         < 6.2.38
         < 18.1.32
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Oracle Berkeley DB. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren op de Data
  Store.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixBDB

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLcYHH+MTEyIH2VcAQofVgv9EZV6rd7uQX3Y6et3O0p3a8QqRjzm1rQA
mSn0YviJjA4inYWwHo/BWHwoZ4pXoWRqB3xUfoZlVPt99TSnkH7NVF3+JS5Cpr50
u2eRS5vz+UvfZhZkYDWneMv7Z0SjeN3j4f9Yqu/15CcME5+f4tNCkBm+JScQyW0s
/ewSXj7sVSeaF39AFFLxglrKZzrXmbBJDkkzQHiZsig1n9/4LTgB3gI9bRiKuEft
DTrtN5V+fft1A3lkPFROY+HfwtM7VHi+oVcRQ4iuDOtmWS5fsrjBeVvqJOiY1yGw
lD0KF1gvwlPMldkK2Fs5Mwl7OfKI0CTZFKw3H/iqpA0jk9jmFhxAb0uL6s0TnsQj
k7DOw2xYu8I3WuUZ0ZIUc7lv9rRDxfNKe71zXNTG+DykH96zu0Ry956/Nu54NYKV
kuX6D5YmO5/Dnqycz3h7GR/p19DCJyaZXfwRYNBty4ULhIBMmLRjTitrFNQ/9QJ6
BD9cmG/rzbqNmF0yhIeuee5ipx6B5LAL
=bRzf
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig