Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

 #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion
         Middleware
Advisory ID   : NCSC-2019-0317
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-3253, CVE-2015-9251, CVE-2016-1000031,
         CVE-2017-5645, CVE-2017-8105, CVE-2017-8287,
         CVE-2018-0495, CVE-2018-0734, CVE-2018-0735,
         CVE-2018-1257, CVE-2018-1258, CVE-2018-1304,
         CVE-2018-1305, CVE-2018-5407, CVE-2018-8013,
         CVE-2018-11039, CVE-2018-11040, CVE-2018-11761,
         CVE-2018-14718, CVE-2018-14719, CVE-2018-14720,
         CVE-2018-14721, CVE-2018-16890, CVE-2018-19360,
         CVE-2018-19361, CVE-2018-19362, CVE-2018-1000180,
         CVE-2018-1000613, CVE-2019-2568, CVE-2019-2572,
         CVE-2019-2576, CVE-2019-2578, CVE-2019-2579,
         CVE-2019-2588, CVE-2019-2595, CVE-2019-2601,
         CVE-2019-2605, CVE-2019-2608, CVE-2019-2609,
         CVE-2019-2610, CVE-2019-2611, CVE-2019-2612,
         CVE-2019-2613, CVE-2019-2615, CVE-2019-2616,
         CVE-2019-2618, CVE-2019-2645, CVE-2019-2646,
         CVE-2019-2647, CVE-2019-2648, CVE-2019-2649,
         CVE-2019-2650, CVE-2019-2658, CVE-2019-2705,
         CVE-2019-2706, CVE-2019-2720, CVE-2019-3822,
         CVE-2019-3823
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : BI Publisher (formerly XML Publisher)
         FMW Platform
         Oracle API Gateway
         Oracle Business Intelligence Applications
         Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
         Oracle Business Process Management Suite
         Oracle Data Integrator
         Oracle Data Integrator
         Oracle Endeca Information Discovery Integrator
         Oracle Fusion Middleware MapViewer
         Oracle HTTP Server
         Oracle Identity Analytics
         Oracle JDeveloper
         Oracle Managed File Transfer
         Oracle Outside In Technology
         Oracle SOA Suite
         Oracle Service Bus
         Oracle Traffic Director
         Oracle Tuxedo
         Oracle WebCenter Sites
         Oracle WebLogic Portal
         Oracle WebLogic Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Fusion
  Middleware. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen;

  Van enkele kwetsbaarheden is bekend dat een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende ze op afstand kan misbruiken.

  Oracle Fusion Middleware maakt gebruik van Oracle Database
  componenten. Kwetsbaarheden in deze componenten zijn niet opgenomen
  in dit beveiligingsadvies, maar zijn ondergebracht in een eigen
  beveiligingsadvies.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixFMW

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLcYXn+MTEyIH2VcAQrGsgv/V/O8Es6mDHMn7+A/vNUeM+N2MNv1/2ZX
ER+U4duR00XA7uy9w5BTilzej5BL0creWrGGH86XgQs1QUViHS6g2hpIApbuyfar
8Hx7DCPlAoVo74TfC/xyY0qa4mVOOXs8KUjWbW6U2qcOgfOIT/EdY22nqDPp/PxX
ZlpMn1zYY5PEEo3kQ3D8cXH5q7F5XbOufcAiphLQlHZc6HPKwGhcp8xU82OY3AlG
fOW/xYq5NYmqX2x8Y0QUNmPWn7nyDhe8c8lQLUJ65VoiVK48aZP2XlULU/ZuTvU9
Y8uWArLBWu2rG793comGaWEX7Hsgjk7hN3lTcc6opucfmNB1kGz2g20JjQsaFXf3
p+HxIUpksxldWdB88ntahVw7Hy0CfxRBImDsXkJGZDE8lsTS51bxUCYdilVQ7UC5
kIDsyVgeRv+xpKJyfxnGnro69qfrooc6tFFsllegL7Svqo0aR1a/lohop0OjbNdr
JBsMRdlc2rUnD86NFd4Ljr+TD9dHL3hH
=olY3
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig