Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise Manager

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle
         Enterprise Manager
Advisory ID   : NCSC-2019-0318
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4000, CVE-2016-1000031, CVE-2018-0161,
         CVE-2018-0734, CVE-2018-0735, CVE-2018-1257,
         CVE-2018-1258, CVE-2018-1656, CVE-2018-5407,
         CVE-2018-11039, CVE-2018-11040, CVE-2018-11763,
         CVE-2018-12539, CVE-2018-15756, CVE-2018-17189,
         CVE-2018-17199, CVE-2018-1000180, CVE-2018-1000613,
         CVE-2019-0190, CVE-2019-2557
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Oracle Application Testing Suite
         Oracle Business Transaction Management
         Oracle Configuration Manager
         Oracle Enterprise Manager
         Oracle Enterprise Manager Base Platform
         Oracle Enterprise Manager Ops Center
Versie(s)    : Enterprise Manager Ops Center
         12.3.3

         Oracle Configuration Manager
         Oracle Business Transaction Management
         12.1.0

         Enterprise Manager Base Platform
         12.1.0.5.0, 13.2.0.0.0, 13.3.0.0.0

         Oracle Application Testing Suite
         13.3.0.1

         Enterprise Manager Base Platform
         12.1.0.5.0, 13.2.0.0.0, 13.3.0.0.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Enterprise
  Manager producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

  Meerdere kwetsbaarheden kunnen door een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand worden misbruikt.

  De kwetsbaarheden zijn niet van toepassing op client-only
  installaties, dat wil zeggen dat de Oracle Enterprise Manager
  Products Suite geïnstalleerd moet zijn.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixEM

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc3+H+MTEyIH2VcAQql6QwAlZVlDj2qyPQr5LmC87Wm4qqO50kfBCTv
25qCPjbbVnNfCprXS7JEgahP6TkqklLmK6W2FsTSH9ILgCpur7nFHTM09gI0IgD9
eZZFv+K1ZBQP03pzZCzHJdFIeV5QTefyFUs+9ohYq9WMwxg2b/3kndk45IOlAzuA
Rmpk59XKZ9+zOSImrbr/0iFFyQyy89lL8Dw/SD4wDJ1YLMvajN3ilb33mPGta9mz
SenkZ4xzlBv5t93A28p/de/SploxP9B/qxywwcSgH53FNvvx7Yc21cpEc8gMoQX5
kZAJ7bNEOgyVTM+kgaZpdiD2ICNTlvmkNCoP4+GOW2XuHIXLe9NTOjxKRuqMZ4xY
RvBStbnaWkThp6QTakQOeEWt0wGlzhl7+Loxfm/mYpJ77YkgFNxlcCiHp+JgFxaE
NvpNXTO2hf906FFkJG8evMF9xhhmjlxmsqfsixwOIDVVdPwLQrG9lsfxTW+VO1rn
MdckY7reCqBQ3+hKKTvttoYypuz0tPro
=CUl8
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig