Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Communications Applications

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle
         Communications Applications
Advisory ID   : NCSC-2019-0319
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-9251, CVE-2016-1181, CVE-2016-1182,
         CVE-2016-7055, CVE-2016-8735, CVE-2016-1000031,
         CVE-2017-0861, CVE-2017-3730, CVE-2017-3731,
         CVE-2017-3732, CVE-2017-3733, CVE-2017-3735,
         CVE-2017-3736, CVE-2017-3738, CVE-2017-5645,
         CVE-2017-5664, CVE-2017-5753, CVE-2017-5754,
         CVE-2017-7525, CVE-2017-12617, CVE-2017-15265,
         CVE-2018-0732, CVE-2018-0733, CVE-2018-0734,
         CVE-2018-0737, CVE-2018-0739, CVE-2018-1257,
         CVE-2018-1258, CVE-2018-3620, CVE-2018-3646,
         CVE-2018-3693, CVE-2018-6485, CVE-2018-7489,
         CVE-2018-7566, CVE-2018-10901, CVE-2018-11039,
         CVE-2018-11040, CVE-2018-11218, CVE-2018-11219,
         CVE-2018-11236, CVE-2018-11237, CVE-2018-11784,
         CVE-2018-12384, CVE-2018-12404, CVE-2018-16864,
         CVE-2018-16865, CVE-2018-16890, CVE-2018-1000004,
         CVE-2018-1000180, CVE-2018-1000613, CVE-2019-3822,
         CVE-2019-3823
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Oracle Communications Application Session Controller
         Oracle Communications EAGLE Application Processor
         Oracle Communications EAGLE LNP Application Processor
         Oracle Communications Instant Messaging Server
         Oracle Communications Interactive Session Recorder
         Oracle Communications LSMS
         Oracle Communications Messaging Server
         Oracle Communications Operations Monitor
         Oracle Communications Policy Management
         Oracle Communications Pricing Design Center
         Oracle Communications Service Broker
         Oracle Communications Service Broker Engineered
         System Edition
         Oracle Communications Session Border Controller
         Oracle Communications Unified Inventory Management
         Oracle Enterprise Communications Broker
         Oracle Enterprise Operations Monitor
         Oracle Enterprise Session Border Controller
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Communications
  producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen;
  - verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen.

  Van enkele kwetsbaarheden is bekend dat een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende ze op afstand kan misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixCGBU

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc4CX+MTEyIH2VcAQoaGAv+MFq5/nGAhlGAr9ittckLAdMKjMZMGXpG
8Bvd0Z43TlNzdhu6ITeGyWw42OCCj4T6Wd9uEymt08DfF9uHc+Jp2b+gpONtvu4Q
bKK/jXbsak4nVSu1EM1H5/FkwWlDEgn5JUkeLFmyEhw/RHs/iO86b+7Rg26FOeaH
M3moL1uyHTQseukC/JXDz6y+k34RtjXZr+F/9s9iIqh56LdUZWKDGcLtXWD0n8Xe
cf2MB2jsETOjRWN8Kpya3XZLF7t4Q8M2cRO1G7lQB7DLU5o47ztenwAAnejq29oG
uKDuoED45vpeYmYGhC1Eb1A96oZuxgSSugM+MtgB/FeqbueqGceYkSZvxPUsSEbj
4//5d3cSEbQjtFpDjhODJLQSiwT5gjW1sN6iAjM+PZ70Obz+IZ2lisztRMd7exIm
WJhQcfGrHe2uFjQkecA+kpgKa+cShPRfG49hiezbrLiRu0wQOS4L6eBUO7AVWz7M
gyCkX8X1acJ9MQVcK25GozOqq5m+D1d8
=WgLd
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig