Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE
Advisory ID   : NCSC-2019-0320
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-2602, CVE-2019-2684, CVE-2019-2697,
         CVE-2019-2698, CVE-2019-2699
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190418
Toepassing   : Oracle Java
Versie(s)    : Java SE
         8u202
         7u211
         11.0.2
         12

         Java SE Embedded
         8u201
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  De ontwikkelaars van Red Hat hebben updates beschikbaar voor Red Hat
  Enteprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2019-2602, CVE-2019-2684 en CVE-2019-2698 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixJAVA

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-2602,
  CVE-2019-2684 en CVE-2019-2698 te verhelpen. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:

  RHEL 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0774

  RHEL 7
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0775

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLhFrH+MTEyIH2VcAQoWWwv+Ic/uAj0xOJbzBquzWza0cd0AwjUBekv8
anOLuee8uUno6mkL7rUVdWg2CkBVsHCeb41jtkEgCV3qaU7tiG+HlzyDMP8DT9Xu
Kr0ACKorXdlmAV6IhlnHtUy9dkgRF2bF41eCFyNjlA6GVYlI3Hgq3QCwhde5rHU1
kgm4NoOSRcn4qJjMgI0ZtI/xUxNnHwawpztk/ndTi/iCCwADx5158DsbsbDXr34O
xnkF9NXS3zv82kbIt+/skNw/4qyADE7eaQlXKGM0LMBx5pIYh2sgb5wCtBXLCwwI
o+tWZMPrRm8B5RSANTN2RwFZAXBY0gGPSXnCkDRjHmns9imJRED6Mk4bLsf0Pedn
ocXe3mlh+CVbgkIU2yx4zn+jwUJoHGT3ur9HWuQOAskM0sCYVKK3jUHuSCUp1qT/
o1+9g/X4ewmoqkhDRrS8o6W8OOgaWB4vqvG6CYYXlHjjrjRYzplTR4G3/W2bGpyU
oee5GKVrPuczYhSzVulyGbWg2RpghDNH
=xY8D
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig