Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Construction and Engineering Suite

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle
         Construction and Engineering Suite
Advisory ID   : NCSC-2019-0321
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-1000031, CVE-2017-9798, CVE-2018-0734,
         CVE-2018-0735, CVE-2018-5407, CVE-2018-8034,
         CVE-2018-11763, CVE-2018-11784, CVE-2018-19360,
         CVE-2018-19361, CVE-2018-19362, CVE-2019-2701
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Oracle Instantis EnterpriseTrack
         Oracle Primavera
         Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio
         Management
         Oracle Primavera Unifier
Versie(s)    : Instantis EnterpriseTrack
         17.1, 17.2, 17.3

         Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
         8.4, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 17.7-17.12, 18.8

         Primavera Unifier
         16.1, 16.2, 17.7-17.12, 18.8
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Construction and
  Engineering Suite. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

  Van enkele kwetsbaarheden is bekend dat een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende ze op afstand kan misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixPVA

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc4TH+MTEyIH2VcAQo35Qv/diFRAQn5/+yP+yXc3SBi8ajXIwll/RLb
kdY90uv80XiDJ87cF8xzkVOii9EQb8opZoA0vbMG70Kvn6bX3wfd9v7Waq55MUHO
+piN2z967hAsm6Fe/DJfc5f/3JluoBfDmaM2O/7V54X+TDp5Z0GtD7RkRtoy99qD
J5Z4v++YMinE0WR5HhHk9L/Fkh+MKLIgYE3dlflR7AWtJypEcGawEgs4LaN0gkG8
jSuf+MtWP1avUZKAIbY94bt9BfvsFTX817o8n7LF+st5vcR41YWtTPXK5nWGK9o+
a3jZM6NAsaVq/wxh8vpKgxnCoXGrfy6tQbRRIvj2z5fod9QGNyS8vFfBBpCCn9lN
bTCxod+uGy+cgl4dI4ApH/kNUVAjo+IfNeC9wkBIwHteoUBrHI9aq6aoBdYvAdGQ
qH/Ah8+0B4NxkElKXunWUOcmN3y+viFHFDqMeYX2xl3NeTTzPOPtMmvvQLTG7J7E
BdMkuMdb3RIcaczxO/NT1FgnVqRaos1h
=Mzab
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig