Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle
         Virtualization producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0322
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0734, CVE-2018-0735, CVE-2018-5407,
         CVE-2018-8034, CVE-2018-11784, CVE-2018-16890,
         CVE-2019-1559, CVE-2019-2574, CVE-2019-2656,
         CVE-2019-2657, CVE-2019-2678, CVE-2019-2679,
         CVE-2019-2680, CVE-2019-2690, CVE-2019-2696,
         CVE-2019-2703, CVE-2019-2721, CVE-2019-2722,
         CVE-2019-2723, CVE-2019-3822, CVE-2019-3823
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Oracle Secure Global Desktop
         Oracle VirtualBox
Versie(s)    : Oracle Secure Global Desktop
         5.4

         Oracle VirtualBox
         < 5.2.28
         < 6.0.6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Virtualization
  producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-3822, CVE-2019-1559 en
  CVE-2018-11784 kunnen op afstand worden misbruikt door een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixOVIR

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc4V3+MTEyIH2VcAQqdKQv+LdyeOXJyYUYonFhbq3IrgvlT0lI1E9bS
EuPCrxpDdei85tzMTHYj7BKh8O9Eg4f3PK7jWsLzSXgmgpAVsVt24CzhSDxa4kfw
42JfLpbfezGMfzsOZREyUMDxLGAAHl5qtwRdQ8NdgO+tGhMvvrA2dwWiEm5SLHul
EiIaWajd/7di3hvc/IUbdFxeRriACZ0fYWwTM/ZD5CB+JgXr6G5CVxMfF5qqy7F6
HJ/+VY+HcZodkoiwmcbbH3kMzklhgYT+D1U7GAf+L5d8izfTALZkL6lPcnSmANZ8
d4R9QUWG9cHOsDlI6jQte8VKo5xP1kh25QioWfziC9HnzbOAdMCqln+zufC1vLE9
eXGxi1pDbugcBxkHJ8pmLN8INmxKrHuMhS8gDHdpkZE4HGAB6NPCEfJ1/2+XhqYx
O+F6uR+EZ6keaPu2ILHef4e+eIKA99/CCU5qaMkTE+zKsmk8ScJRUetwn6HAdjCZ
cL/3apajL91tM4ReVVZqV/6rVkQNq9nL
=501u
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig