Meerdere kwetsbaarheden verholpen in MySQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in MySQL
Advisory ID   : NCSC-2019-0323
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0734, CVE-2018-3123, CVE-2018-5407,
         CVE-2019-1559, CVE-2019-2566, CVE-2019-2580,
         CVE-2019-2581, CVE-2019-2584, CVE-2019-2585,
         CVE-2019-2587, CVE-2019-2589, CVE-2019-2592,
         CVE-2019-2593, CVE-2019-2596, CVE-2019-2606,
         CVE-2019-2607, CVE-2019-2614, CVE-2019-2617,
         CVE-2019-2620, CVE-2019-2623, CVE-2019-2624,
         CVE-2019-2625, CVE-2019-2626, CVE-2019-2627,
         CVE-2019-2628, CVE-2019-2630, CVE-2019-2631,
         CVE-2019-2632, CVE-2019-2634, CVE-2019-2635,
         CVE-2019-2636, CVE-2019-2644, CVE-2019-2681,
         CVE-2019-2683, CVE-2019-2685, CVE-2019-2686,
         CVE-2019-2687, CVE-2019-2688, CVE-2019-2689,
         CVE-2019-2691, CVE-2019-2692, CVE-2019-2693,
         CVE-2019-2694, CVE-2019-2695
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : MySQL
Versie(s)    : <= 5.3.12
         <= 5.6.43
         <= 5.7.25
         <= 8.0.15
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in MySQL. Een kwaadwillende
  op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixMSQL

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc4d3+MTEyIH2VcAQqJ/QwAgFuCVtkHzUApxdXqrhat+izjd8LnUq/V
yI8jzFFTPWpLnnfjgkTrMooJMiCeFBIE5CmCuxhnighGKMJI9NdvClOkDWZ3MI6v
J1j24alK8pu1A6J6yByvzrL6uItml3cifmqpYkyx37+4w7LkleAJE7K8DI5xsBK0
j6/LOpXFlvp5gwK+zLJ88ycayACTQu+GviEdAGxfgIwJRxKmry4pZrTl+M+nyrHN
a9LKorbIkNIa/RLUX8LOQlQ9GZm4NzM0jh4iPcyjWK2o+DehIONfShKdthld/74Z
4p1t5Tp6cbH7VGPjn8VIXE7gVsQ3TyKogjfnyPC39O/SVCVSoHfTEVOxJBVOeTub
OJCd2/2CJiXBIpdv7G9/xjGTzFqbBFODU14ros4NHFzSpLEWEqPCSVgpY4TDE+Fq
1lRScJMyO0lSSAFnZG0IrncfkKBQtdjj3HoIGf+bUlNbWfKghGc50CZHQORXNmNz
ydVKfC5a1SuGb6Z8Y2RVOBPYLMJwk9PI
=ewz4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig