Meerdere kwetsbaarheden verholpen in MySQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in MySQL
Advisory ID   : NCSC-2019-0323
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0734, CVE-2018-3123, CVE-2018-5407,
         CVE-2019-1559, CVE-2019-2566, CVE-2019-2580,
         CVE-2019-2581, CVE-2019-2584, CVE-2019-2585,
         CVE-2019-2587, CVE-2019-2589, CVE-2019-2592,
         CVE-2019-2593, CVE-2019-2596, CVE-2019-2606,
         CVE-2019-2607, CVE-2019-2614, CVE-2019-2617,
         CVE-2019-2620, CVE-2019-2623, CVE-2019-2624,
         CVE-2019-2625, CVE-2019-2626, CVE-2019-2627,
         CVE-2019-2628, CVE-2019-2630, CVE-2019-2631,
         CVE-2019-2632, CVE-2019-2634, CVE-2019-2635,
         CVE-2019-2636, CVE-2019-2644, CVE-2019-2681,
         CVE-2019-2683, CVE-2019-2685, CVE-2019-2686,
         CVE-2019-2687, CVE-2019-2688, CVE-2019-2689,
         CVE-2019-2691, CVE-2019-2692, CVE-2019-2693,
         CVE-2019-2694, CVE-2019-2695
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190418
Toepassing   : MySQL
Versie(s)    : <= 5.3.12
         <= 5.6.43
         <= 5.7.25
         <= 8.0.15
Platform(s)   : FreeBSD

Update
  De ontwikkelaars van FreeBSD hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden in MySQL te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in MySQL. Een kwaadwillende
  op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixMSQL

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in mariadb55-server, mariadb101-server, mariadb102-server,
  mariadb103-server, mysql56-server, mysql57-server en mysql80-server.
  U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer
  informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /4e1997e8-5de0-11e9-b95c-b499baebfeaf.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLhFoX+MTEyIH2VcAQriZwwAjCdLJ4+WYhUSukyfjbXhUzhM9DidemjI
P7vWP8S8JUBhfP/rZiQ6l7SPF7Zten3ZkVGDWnbIVK5JN+Qnv9I1QtfqfKCVdwN9
P1wj+xRH38LWSLt2BcASAmy2pJP+lM80RsxQAWQgvWDFVlbasOQgQ11QQTnx5zNB
32FI9vS8RvPN251Ov6DF8JvkgQXLJSZ7WlE07dMKmvaqpGnH1vO0wp2grWnPsiMg
PcGQwgsOZBjjf1R2efyL/jNKPY15kTxvapae/MSP8jBmqJyKth+9YWTSuP7aKtWb
YmIdKUCUYor++OaYCRK+TwohuWc9fGUZfg9BZm2IBwPykEaIIvdiQKJSGLFXBhDd
i1IZmdoKYjSiGUqk06qJ0x4KiaOnQ0xT0E/3aSgDmz17Ds1xYYTG92tHJ5oCNjEB
i43Pf+uK67qLmzjUipgBskIbjg5ujwTL+XIj76dQggyRzROZ9Mqu50Qc8xsDqwm5
fPhYoSYyvSxBJEgW4jjHTcpIaf5EIE+2
=cVsG
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig