Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle PeopleSoft

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle
         PeopleSoft
Advisory ID   : NCSC-2019-0324
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0734, CVE-2018-0735, CVE-2018-5407,
         CVE-2018-1000180, CVE-2018-1000613, CVE-2019-2573,
         CVE-2019-2586, CVE-2019-2590, CVE-2019-2591,
         CVE-2019-2594, CVE-2019-2597, CVE-2019-2598,
         CVE-2019-2637, CVE-2019-2700, CVE-2019-2707
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Oracle PeopleSoft Enterprise
         PeopleSoft Enterprise ELM
         PeopleSoft Enterprise ELM Enterprise Learning
         Management
         PeopleSoft Enterprise HCM Talent Acquisition Manager
         PeopleSoft Enterprise HRMS
         PeopleSoft Enterprise PT PeopleTools
         PeopleSoft Enterprise PeopleTools
Versie(s)    : 8.55
         8.56
         8.57
         9.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle PeopleSoft
  producten. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixPS

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc4gn+MTEyIH2VcAQpInAv/ZUkObMPKVmct12ABUp/zpXzrziMLK2Bz
AUOK91u2t+YcSt0xUyvQqmGye9NP4e83uO1wgnNT2CEtc7eqt3D/9QkndQFJAH9f
tQpiA3juVaEi//LnVZ09HyWWAp5BzTkQXJOCv9mFioRxdd4hf8I/LMdqBhMtUunu
Ui3XLvYvFOHVeiYvPg7U0aqeuW+irT8l1Bjs8IJP2JQAIhme0QOcuIoGySsgbRvy
I/fqU1zpzOzLpZhy/HyHklI0wBQ23pngKpA8i+d4A8g1jJAa8iKGuMg9XFBYv3zx
ocwPzJOc0euDO+2KfWPFP9DtTps3KCG8kpa05Naj9a1ocEv5ExSGGv8nuiu2eQVN
dhv6jGfJbwU5fVLQ0/I8AsV8jzU8YOqhQ1VHNenC9DucnxK7wj7Dl0usV2Oq922s
sMK/PlxC5EjCRP16Os+EBkJbIKz8SizDLOFPLQDExs/LNoOP5s4awq52DsKf6qaC
6zkdwPhOgjXuzWsWW7QKVYk7JPmInlmC
=jDSJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig