Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Solaris

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Solaris
Advisory ID   : NCSC-2019-0325
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20685, CVE-2019-2577, CVE-2019-2704
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   :
Versie(s)    : 10
         11
Platform(s)   : Oracle Solaris

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Sun producten.
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om:
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-2704 en CVE-2018-20685 kunnen
  worden misbruikt door een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixSUNS

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc4jX+MTEyIH2VcAQoyQwv/QYoJSf8fw6+ldY0SgUMtTho6wCH1YteR
e/Pr+4JTtXNFMdnkbXadtF3cBCSup+T3uWLT4XTm+RBmY+euYSnvLX8qRJNkW3h7
sBuzavu6xhjQq2axKwTlU/D6sO1zRm26b/VTsuvQ+4abUM20R5KymFrSNimREHu7
oZw68PDXpbQw3LLBIYj8BUJK+e71sSHaaW0wDOjQ2tlUFugxUP8oQsvErEh6WVGp
2H98+F2weRfwEDG5TIdKXkWknyqHmbTf8TVVdGfq66v8zsIj/68oAQd62pg1PhaL
Rpm0JeCToWM83sCqUyd7rOa/wz+J55QUA6bOI3/G29+BSQdemVrtuO4lqVCBeie4
Cs1/dWCTi8c9XTinNEVJFkU4RTRm8gP7YFEOoHeOEYFSJv8tQKkSUFC8GGGrMUvr
I9zPejz/BghtVIeJIOg9qG5pWOLf/xyDz7XQmX2FmV71MhoemKCISA3ugD5C5T+J
gfyXf36GTYBdNEBGZOhfC06M2Yasdd5f
=WYt5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig