Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Supply Chain producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Supply
         Chain producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0326
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-1000031, CVE-2019-2567, CVE-2019-2575,
         CVE-2019-2709
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : Agile Recipe Management for Pharmaceuticals
         Oracle Agile PLM
         Oracle Configurator
         Oracle Transportation Management
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Supply Chain
  producten. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om:
  - willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie;
  - een Denial-of-Service-aanval uit te voeren;
  - gevoelige informatie te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in zijn Critical Patch Update van april 2019. U kunt de updates
  downloaden van de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2019-5072813.html#AppendixSCP

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLc4nn+MTEyIH2VcAQqEKAv7BNO5SkwTJVY46UlUn52bqHTLNqjztyqW
/btyqZ1dqgvaCTvu8/E5m0bixTSDtQ8yHW+hKdVPrQzAGqIEjK47sf3qtTHfi/qQ
vCWdHt5gg0ej0Qq9glj1/zneqaqAImpelwWSORHz2jdQrV8QnIEwuCMp/pJLmkCG
B8hQfHo26MAL4V05plsa1yNfm2XtdROucp9alIV/TyM+yaaLsWmWbV9L+LsMvcma
cMdq3IfQNrL/eE5IqBsMgs7Nczn6xDCRR66KYCF9PM+rsIRoEjY3aKG5Mqu8xMTy
tka6cbPC7pB8WzAMdA74tsDOCXxV/qR7zHrtkXpebq6X0xGezKCqH3hrX7k6/SN5
mAG68B0T5Hph3Hxn3jBJZzO+6s9KJaFKM86TAdGf9NUQLOnsPIvVjKwcOTHWW8Xg
NkfDsrzhm48v9Yqzy4lvvUjYu9LaKNzLcuQs5Lyqs9icFxQSMKfZpR25dQB11rzT
p8dTp204/xKmOd4Ct0MrofRr73enWxR9
=JDHo
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig