Kwetsbaarheid verholpen in IBM MQ

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM MQ
Advisory ID   : NCSC-2019-0327
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4055
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190418
Toepassing   : IBM MQ
Versie(s)    : < 8.0.0.10
         < 9.0.0.5
         < 9.1.0.1
         < 9.1.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de
  TLS-key-renegotiation-functionaliteit van IBM MQ. Hierdoor was het
  mogelijk voor een ongautoriseerde kwaadwillende op afstand om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van IBM hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10870484

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLhFl3+MTEyIH2VcAQqWrwwAgBXIBxO8ODAx7cM4HEHMhrcHJvSyNuJt
puricgWnWwsfohmG6yuObsiGlJsXNIOiAuN/nFwaqLs8WmOcxv9MIKQ71u/qLKeK
zIyCQobM56whdKVIMwKJsjs9m796NOILj0TaDQXSsfn6aoPeuYFitFA/8apJ7H0S
97VOgivpQflDEfES9cTBWwp6dEJSWsj/IBWkxwp+2u9vz/gNjk/UagatlHrJSPh1
YRgBLn22YdpJ8RE1f8gnZ4533vAnD60tOXuAwq8nPC91f3Pg5XZZIUu1crRX7Dz4
mSywF2TTHnNG+/MxPQqz5D76c2NYgR9jaqmogANZF46Zjyii/56ByRuOMDaWbhyf
Jut4cLT8M1ObouretRSEmcH+h1Kh60956B1OdQdLgKL4gM5CFS6faiTFOMlo57SD
JMz9LPTrKGy7bQKeKW9uhnUIWRja47BLaNUy2IdAjAW/hT5K3xMLH8wsqHsy+6Sx
c9cDdgkubTaGEt9tRKGf67++kE+7ye7V
=2+Yx
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig