Denial-of-Service kwetsbaarheid verholpen in Dovecot

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Denial-of-Service kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0337
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-10691
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190419
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    : < 2.3.5.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Als auth policy is geconfigureerd kan een kwaadwillende op afstand
  een Denial-of-Service (DoS) van het auth proces veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Er is een broncode update beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheid
  verhelpt, zie voor meer informatie:

  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2019-April/000407.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLmoVH+MTEyIH2VcAQqEuQv+LXxY0OEphVoOfPYHmGpf0PjNM7GrY3a1
P39e/IriRUXnrBVrY1n60M/cNqZDtJQH2qyGNStG7LxJ1usrevURo/q1H72P+/YP
cyM8JezSTr+KCg5Cdtm/iHAvFPdZaqkVA6hWC+fgp7m6sv+Er/i0YEJIk6hjS1zd
0QfPG3fSewS9yQW8jfzK7Sw9vDYXInJ2G2w+HkPNl/gTHib9grHXJBT356Ga+CmX
i3T5MU/bRJvpILXJkJwjcEugC0TWEJCv0ged1TwAxqkfE4o0s1EuFBPXWXMVhuai
8N04i08ZfygecXAwnsvUMhYVFF0a2fMiNukyVJ2CTGcB+iT4mi6obT/YjmVOsuvg
X8HWc4E5JICupsNXEuW4vHQmoTNDan7Z12QkfNPqWEb/fjT/plbhe24ceQbabiBC
vgtrp0EW8sMaAPD8BWCwpGhPN7/Ae5G3hgSFeAQMuatWZpn9BwV927ZFgJaHGffN
XbJaUU8vkdimwQ0aJh4Y4+0phLWmBE7+
=++Yd
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig