Meerdere kwetsbaarheden in Bind verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in Bind verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0346
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-5743, CVE-2019-6467, CVE-2019-6468
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190611
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : 9.9.0 -> 9.14.0
         9.9.3-S1 -> 9.11.5-S5
         9.13.0 -> 9.13.7
Platform(s)   : RedHat

Update
  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-5743 in Bind voor CentOS 7 te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Bind. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om door resource exhaustion een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

  CVE-2018-5743 heeft de hoogste CVSS score van 7.5 (high)

  Standaard heeft BIND een begrenzing van het aantal simultane client
  connecties. Het limiet van het aantal toegestane connecties is een
  instelbare configuratie parameter. Als deze parameter niet is
  ingesteld of een verkeerde waarde bevat, dan is het door deze
  kwetsbaarheid mogelijk het aantal connecties te verhogen waardoor
  een Denial-of-Service is te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
  van deze updates treft u aan via de volgende locaties:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2018-5743
  https://kb.isc.org/docs/cve-2019-6467
  https://kb.isc.org/docs/cve-2019-6468

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-5743 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-June
   /023321.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  RedHat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1294

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXP+5N3+MTEyIH2VcAQqNaQv9F8WVX8TPfbteXWvPeX3VCTbZ0Imz0OYQ
dtXBGhWss/+rEP9HiSBiVeib18ZmRMQr4WWkwsWPE7IT8wSGYEAhsBrmpP56biHE
YXGTzKrYOnuhmmJbHBM4WmhQIVVbypuUvE8QUX4YvVK778GZ5P1i8Xl1ibN+wHNW
fZhW9pdIS5y7vdbJuXtxr5AbH7PdybOeBjP5Xsr6vs2ZuslEjOGu20EKz6JODPTY
leRFM40OMx4jxTM70Gr0wEDkzb0HbH0jR5M7qRQgo87m5N2WVAPfVnRVQ+3Q/jpw
/fqxwikNmv2IArWDwNN1h1mCh32CUlC6XBaFbo8KWkXeLM7Y0qitXW22cRDoGB1P
0QCOZQiEkTlixVc4I/YJIq6Hh3bp1dxCWLDlveckksDY4dSbKylQTveNa3/yVJAr
y4kZrACF7eUgbb3TYgq/ctUUnLlYa9sK8fBQ94emlMpHpofRHzvZhjAUYjGQIwlI
SAJoaZFRE8bete90YDO8NkVfQjcbLJ1f
=woV3
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig