Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0375
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-2484, CVE-2019-0280, CVE-2019-0287,
         CVE-2019-0289, CVE-2019-0291, CVE-2019-0293,
         CVE-2019-0298, CVE-2019-0301
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   : SAP BI-JAVA-SBD (Business Intelligence frontend)
         SAP IDM (Identity Management)
         SAP Solution manager
         SAP Finance
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in SAP producten.
  Door deze kwetsbaarheden te misbruiken kan een beveiligingsmaatregel
  omzeild worden. Ze stellen een kwaadwillende daarnaast in staat een
  Cross-Site Scripting (XSS) aanval uit te voeren.

  De kwetsbaarheid voor de SAP IDM (Identity Management) heeft een
  CVSS score van 8.4. Over deze kwetsbaarheid is weinig informatie
  beschikbaar.

  SAP heeft over de resterende kwetsbaarheden beperkte publieke
  informatie verstrekt.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=520259032

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNrMvn+MTEyIH2VcAQrjigv+N+KISb8/jImdXMRtxJqbi3ngnWhyrK2O
qVL5AVXXbJkevXanXASCIQZ73e/wC2j0Llid1mkcKzpd8pPjIjqPpx17XtbPYoGc
bwIjq480Zf2sCh8zrx8WKMqsMHEwZUMEZHNE+T7qyhBy2poMq1Vb2iU/EfI4dtbN
qebpPtOIiY7ltvm1Us8S/ECqYrSHUW77u2Mu1Hz+zSlsyrofrkz49DiBjDb8uTRc
w4TVgvTj5hg19WIZBEridUl35DC/N3jbgDzC0kFDNZKl4e5cbtX8XvWADfZ6ez9p
ni0PWyRoCVn51Z7uVGpjelAhnvIAXadb0cXuD/AY9dB5b9uEd7EKXXpIlYuYKdIk
bHQJFfs5jlSmPABhSnptOBoHy3ZPiZf/Xm0AuhomT23HJkFqSf+iTmIdaT0I2fMi
bV4SMQPtdd+mnL7/uekmVIZqKhOwDytWhpkK/+CNbzQf9c3xkEos6UKbb9ZWZlEN
xyrNiVQJsBy7ToEttmN9aEWqE4B3DJft
=kWqy
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig