Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS
Advisory ID   : NCSC-2019-0378
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-6237, CVE-2019-8560, CVE-2019-8568,
         CVE-2019-8571, CVE-2019-8574, CVE-2019-8576,
         CVE-2019-8577, CVE-2019-8583, CVE-2019-8584,
         CVE-2019-8585, CVE-2019-8586, CVE-2019-8587,
         CVE-2019-8591, CVE-2019-8593, CVE-2019-8594,
         CVE-2019-8595, CVE-2019-8596, CVE-2019-8597,
         CVE-2019-8598, CVE-2019-8599, CVE-2019-8600,
         CVE-2019-8601, CVE-2019-8602, CVE-2019-8605,
         CVE-2019-8607, CVE-2019-8608, CVE-2019-8609,
         CVE-2019-8610, CVE-2019-8611, CVE-2019-8613,
         CVE-2019-8615, CVE-2019-8617, CVE-2019-8619,
         CVE-2019-8620, CVE-2019-8622, CVE-2019-8623,
         CVE-2019-8626, CVE-2019-8628, CVE-2019-8630,
         CVE-2019-8637
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple iOS

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iOS met het uitbrengen van
  versie 12.3. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  toegang tot en systeemgegevens te verkrijgen. Daarnaast stellen de
  kwetsbaarheden een kwaadwillende in staat een beveiligingsmaatregel
  te omzeilen en willekeurige code uit te voeren met
  gebruikersrechten.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld. Deze zijn te downloaden met
  behulp van iTunes en over-the-air bij het gebruik van WiFi. Voor
  meer informatie, zie de Apple support website:

  https://support.apple.com/kb/HT210118

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNrM+3+MTEyIH2VcAQoongv/bAljP+dNIWdUrsxwOT9SYbuR6h/VyT+z
KqWZnsP5F+dn52XCBDZtgQ4nIcPSucCRH9z+8DhEN2KgVBQ1GzJ7PLWbFTanoLav
T7gQRd/dxjaVsgKpIC09hKz9axDEIn3Fgb/F6GE1pM3TMOxKpxakM6MvljSeeseW
wVfx0pTP1ya2WUkT9ZOdWYyB3AsEeKfFd+/5rWcMJkhastYFT+QSE7ux3LXVWYIG
Cp3r7cxMVLFCer7yzOekEJCGnEhW/FGaTUJ8ZkbkwMgjMDNUu/SRmZ0FonAtblgn
sVGrP/W93Xt8YUBx0lP3Qqv/O/wf9FWip+rPmvPN3X23My1kH4+/zBzWKF9M+FER
iYrDQ6+j1ZZhU1KUw3YZW7q3I+R1SWX2nUSCmN0KjpTsbM2ep9Hfnuax+xZ6r7Vf
K6LBXuF34miDmYzvUCiqg7Vj0tAtlSAoNkoMiqdeZrT9sehgLkQo/qUmdj/jKlzZ
ROUMr04K6XAZSBncX6+Bd8ejlYrpj9JQ
=g+7l
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig