Apple verhelpt kwetsbaarheden in macOS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Apple verhelpt kwetsbaarheden in macOS
Advisory ID   : NCSC-2019-0379
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-4456, CVE-2019-6237, CVE-2019-8560,
         CVE-2019-8568, CVE-2019-8569, CVE-2019-8571,
         CVE-2019-8574, CVE-2019-8576, CVE-2019-8577,
         CVE-2019-8583, CVE-2019-8584, CVE-2019-8585,
         CVE-2019-8586, CVE-2019-8587, CVE-2019-8589,
         CVE-2019-8590, CVE-2019-8591, CVE-2019-8592,
         CVE-2019-8594, CVE-2019-8595, CVE-2019-8596,
         CVE-2019-8597, CVE-2019-8598, CVE-2019-8600,
         CVE-2019-8601, CVE-2019-8602, CVE-2019-8603,
         CVE-2019-8604, CVE-2019-8605, CVE-2019-8606,
         CVE-2019-8607, CVE-2019-8608, CVE-2019-8609,
         CVE-2019-8610, CVE-2019-8611, CVE-2019-8615,
         CVE-2019-8616, CVE-2019-8619, CVE-2019-8622,
         CVE-2019-8623, CVE-2019-8628, CVE-2019-8629,
         CVE-2019-8634, CVE-2019-8635
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple Mac OS X

Beschrijving
  Apple heeft voor macOS 10.14.4 en 10.12.6 security updates
  uitgebracht. Deze versies van het macOS besturingssysteem verhelpt
  een aantal kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat tot willekeurige code uitvoer met kernel- of
  systeem-rechten.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie ook:

  https://support.apple.com/en-us/HT210119

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNrNBn+MTEyIH2VcAQrKdAv/VHI5cb34yVhYNBqRh/cgm2P+QuGMk3rn
9PqyviuT3GzfNHuWrSUlJy6ecyfO7kW9kxcqnDFco7mnld070frFOgwRvFPmhdI5
hEHk+jdOAT9zLOnu8VNkw3IVyk0t4f4DZ+Jv3y3e0NBHEZsxgH0MgzJthmhYsdmp
J6a220nxt5Jq0fWpR/27cXgapiz12Ep4rwcEoPlqBD1S+unZd2zVlfSXfjUbHFK/
RDqXQtIEOLaVCvG1sg82TC3w05wZZu0+36mycljpWAPHCaPMlz7w0ef3bo/8XtaS
dUwPOArSWo0ZxRLwbBawUeDIUBoPXyxEauNLbW0oEgqvXsProMlpVwTPqtFIjLj4
x7TEPwywSk2Lbk6JYyIlgIFZ0ZX8wBcUULm8/Rp0WnEeHi1XYjhqrNO051TYD5+K
4ntoPWDopNOZfprMil/kLSxLX+F0B0YFYvmwGqElqQ+AqGerNfXvB2HjAWmrtHOx
teYT+BhtjUm3JQBB8x7BoAuE2ychTwAD
=tK1e
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig